Šiandien 2022 m. birželio 30 d., ketvirtadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
  ← Atgal

Gimė Juozas Namikas - Nepriklausomos Lietuvos karo lakūnas, majoras
Užpaliai, Utenos r., Utenos rajono savivaldybė, 1904 m. spalio 17 d.

Juozas Namikas gimė 1904 m. spalio 17 d. Užpaliuose, Utenos aps. Prad. m-klą baigė Užpaliuose, vėliau mokėsi Utenos ,,Saulės“ gimnazijoje. Gimnaziją baigė Kaune. 1921 m. savanoriu įstojo į Karo mokyklą. Pirmasis karininko - pėstininkų leitenanto laipsnis suteiktas 1923 m. Nuo 1925 m. rudens paskirtas aviacijos kursų klausytoju. Karo lakūno kelią pradėjo 2-ojoje oro eskadrilėje Kaune oro žvalgu. 1934 minint Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą metines, kelionei aplink Europą pakilo trys A. Gustaičio projektuoti lėktuvai ANBO IV. Jų maršrutas: Stokholmas – Kopenhaga – Amsterdamas – Briuselis – Londonas – Paryžius – Marselis – Roma – Udinė – Viena – Praha – Budapeštas – Bukareštas – Kijevas – Maskva – Velikije Luki – Kaunas. Eskadrilės vadas Juozas Namikas. 1935 m. suteiktas majoro laipsnis. Po skrydžio aplink Europą paskirtas Aviacijos štabo adjutantu, o nuo 1934 m. rugsėjo 3 d. paskirtas 4-osios oro eskadrilės vadu Šiauliuose. Šias pareigas ėjo iki 1938 m. lapkričio 23 d. Su specialia karine užduotimi buvo siunčiamas į Angliją. Jo kariniai nuopelnai buvo įvertinti Lietuvos, Prancūzijos, Čekoslovakijos, Švedijos, Italijos ordinais, medaliais, garbės ženklais. 1939 Užpaliuose surengė aviacijos šventę.
1940 jis slapstėsi Užpaliuose, o 1940 11 30 jo lavonas buvo rastas Kaune, Nemuno saloje. Spėjama, kad, nenorėdamas patekti į enkavėdistų rankas, nusišovė. Palaidotas Kaune, šalia S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejaus. Po 20 metų perlaidotas Užpalių kapinėse.1992 m. ant kapo pastatytas antkapis su keturių menčių propeleriu.
Apdovanojimai: Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1932 12 31).

Šaltiniai:
Literatūra: Utenos krašto enciklopedija
Internete: http://www.plienosparnai.lt/page.php?66


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija