Šiandien 2023 m. rugsėjo 22 d., penktadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal tipą
 

Įvykiai pagal tipą "Mūšis, kautynės, katastrofa, stebuklas ar kt."

Data Sav.Įvykio pavadinimas
2010 m. Klaipėdos raj. sav. Atidaryta Jono Gižo etnografinė sodyba
2009 m. gegužės 30 d. Kelmės r. sav. Vyko XXIX tradicinė Liaudies meno šventė
2008 m. rugpjūčio 14 d. Kelmės r. sav. 100-osios Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios metinės
2006 m. liepos 22 d. Klaipėdos raj. sav. Įsteigtas Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Priekulėje
2005 m. balandžio 1 d. Klaipėdos raj. sav. Įsteigtas Gargždų krašto muziejus
2005 m. sausio 8 d. Skuodo r. sav. Siautė uraganas „Ervinas“
2002 m. rugpjūčio 25 d. Palangos m. sav. Kurhauzo gaisras
1999 m. balandžio 28 d. Radviliškio r. sav. Šalies sostinėje suburta Vilniaus radviliškėnų bendrija
1998 m. Vilkaviškio r. sav. Atidengtas V. Kudirkos paminklinis biustas
1998 m. Vilkaviškio r. sav. Pastatytas obeliskas Antanui Baltūsiui-Žvejui
1996 m. Vilkaviškio r. sav. Atidengtas J. Basanavičiaus paminklas
1990 m. sausio 20 d. Lazdijų r. sav. Atkurta Lazdijų rajono Šaulių kuopa
1988 m. rugsėjo mėn. Ignalinos raj. sav. Pirmasis rajone Sąjūdžio mitingas
1988 m. rugpjūčio 29 d. Skuodo r. sav. Skuode įsikūrė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.
1988 m. balandžio 1 d. Vilkaviškio r. sav. Pradėtas sodinti Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas
1983 m. Klaipėdos raj. sav. Įkurtas Agluonėnų klojimo teatras
1981 m. lapkričio 21 d. Palangos m. sav. Anglų tanklaivio "Globe Asimi" avarija
1981 m. gegužės 21 d. Širvintų r. sav. Katastrofa
1975 m. balandžio 4 d. Kaišiadorių r. sav. Traukinių katastrofa
1967 m. spalio 17 d. Palangos m. sav. Uraganas nuniokoja Palangą
1967 m. Neringos sav. Praūžė uraganas
1963 m. rugpjūčio 3 d. Palangos m. sav. Įkuriamas Gintaro muziejus
1957 m. Alytaus r. sav. Pastatyta Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia Punioje
1956 m. vasario 1 d. Utenos r. sav. Utenoje užfiksuotas absoliutus oro temperatūros minimumas Lietuvos teritorijoje
1954 m. balandžio mėn. Šakių r. sav. Didelis potvynis Kriūkuose
1954 m. Prienų r sav. Gaisras
1951 m. rugsėjo 4 d. Kauno r. sav. Juozas Lukša- Daumantas
1950 m. Skuodo r. sav. Skuodas tapo rajono centru ir rajoninio pavaldumo miestu
1949 m. balandžio 20 d. Panevėžio r. sav. Įkurta Krikštaponio rinktinė
1949 m. vasario 10 d. Radviliškio r. sav. Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, priėmęs „Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio vasario 16-osios deklaraciją“
1945 m. birželio 14 d. Alytaus r. sav. Varčios kautynės
1945 m. gegužės 16 d. Alytaus r. sav. Kalniškės mūšis
1945 m. balandžio 12 d. Kaišiadorių r. sav. Partizanų mūšis
1945 m. Alytaus r. sav. Žuvinto palių mūšis
1944 m. gruodžio 24 d. Alytaus r. sav. Klepočių tragedija
1944 m. spalio 10 d. Palangos m. sav. Palangos užėmimas
1944 m. spalio 6 d. Kelmės r. sav. Kelmę užėmė SSSR kariuomenė
1944 m. rugpjūčio 9 d. Šakių r. sav. Šakiai - sudeginti ir sugriauti
1944 m. Skuodo r. sav. Skuodas išvaduojamas iš fašistinės Vokietijos okupacijos
1941 m. birželio 24 d. Kelmės r. sav. Kelmė subombarduota vokiečių
1941 m. birželio 24 d. Klaipėdos raj. sav. Gargždiškių (žydų ir lietuvių) žudynės
1941 m. birželio 22 d. Klaipėdos raj. sav. Mūšis, gaisras Gargžduose
1941 m. birželio 22 d. Skuodo r. sav. Į Skuodą įžengė vokiečiai-hitlerininkai.
1941 m. birželio 2 d. Palangos m. sav. Palangos užėmimas
1941 m. Šalčininkų r. sav. Žydų genocidas
1940 m. Skuodo r. sav. Kilo gaisras
1939 m. spalio 10 d. Ignalinos raj. sav. Pirmą kartą iškelta trispalvė
1938 m. gegužės 10 d. Palangos m. sav. Didysis gaisras Palangoje
1935 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio r. sav. Pirmoji pradinė mokykla
1934 m. rugsėjo 17 d. Kauno r. sav. Pastatytas Madonos (Šv. Marijos) paminklas, skirtas Šventųjų 1934m. ir tautos vado A. Smetonos amžiaus sukakčiai paminėtio (1874-1934)
1933 m. liepos 17 d. Kauno r. sav. Pastatytas paminklas Dariaus ir Girėno skrydžiui paminėti
1933 m. liepos 17 d. Kauno r. sav. Pastatytas mūrinis koplytstulpis Dariaus ir Girėno atminimui skrydžiui paminėti.
1926 m. balandžio 4 d. Vilkaviškio r. sav. Įsteigta Vilkaviškio vyskupija
1920 m. Širvintų r. sav. Mūšis
1919 m. lapkričio 21 d. Radviliškio r. sav. Lietuvos kariuomenės savanorių kovos su bermontininkais ties Radviliškiu
1919 m. rugsėjo 1 d. Mažeikių r. sav. Įsteigta privati Mažeikių lietuviška vidurinė mokykla
1919 m. liepos 4 d. Radviliškio r. sav. Iš Kaišiadorių į Radviliškį atriedėjo pirmasis lietuvių traukinys
1919 m. liepos 1 d. Skuodo r. sav. Skuodo miestas buvo patvirtintas Kretingos apskrities valsčiaus administracijos centru
1919 m. birželio 2 d. Utenos r. sav. Generolo K.Ladygos vadovaujamas I pėstininkų pulkas išvadavo Uteną nuo bolševikų
1919 m. gegužės 21 d. Panevėžio r. sav. Už Panevėžio krašto išlaisvinimą žuvo 7 savanoriai
1919 m. balandžio 3 d. Kaišiadorių r. sav. Mūšis tarp Lietuvos kariuomenės ir Raudonosios armijos dalinių
1919 m. vasario 13 d. Alytaus m. sav. Alytaus mūšis
1919 m. vasario mėn. Mažeikių r. sav. Raudonarmiečių ir vokiečių geležinės divizijos karių susirėmimai
1919 m. sausio mėn. Vilkaviškio r. sav. Pradėjo veikti paštas
1919 m. Šiaulių r. sav. vyko Lietuvos laisvės kovos su bermontininkais
1919 m. Vilkaviškio r. sav. Įsteigtas bankas
1918 m. gruodžio 18 d. Skuodo r. sav. Skuodą paliko paskutiniai vokiečiai
1918 m. lapkričio mėn. Vilkaviškio r. sav. Pradėjo veikti Vilkaviškio "Žiburio" gimnazija
1918 m. Mažeikių r. sav. Miestui gražintas Mažeikių vardas
1915 m. balandžio mėn. Kelmės r. sav. Kelmę užėmė vokiečių „Nemuno“ armija
1915 m. kovo 23 d. Palangos m. sav. Palangos užėmimas
1915 m. Mažeikių r. sav. Palei Ventą ėjo fronto linija
1915 m. Skuodo r. sav. Vokiečių okupacija
1915 m. Vilkaviškio r. sav. Įrengta elektros stotis
1913 m. Druskininkų sav. Elektros apšvietimo įvedimas
1913 m. Mažeikių r. sav. Įsteigta E. Levino spaustuvė ir litografija
1913 m. Vilkaviškio r. sav. Pradėjo veikti Savitarpio žemdirbių pašalpos draugija
1912 m. gegužės 31 d. Vilkaviškio r. sav. Įkurta Kredito draugija
1911 m. Alytaus m. sav. Gaisras Alytuje
1911 m. Mažeikių r. sav. Veiklą pradėjo „Skrajojamojo teatro” trupė
1911 m. Mažeikių r. sav. Įsteigta pirmoji privati keturklasė prekybos mokykla
1909 m. Alytaus m. sav. Gaisras Alytuje
1909 m. Druskininkų sav. Telefonų tinklo įvedimas
1909 m. Mažeikių r. sav. Įsteigta pirmoji valdinė rusų pradinė mokykla
1908 m. Mažeikių r. sav. Pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia
1907 m. lapkričio 26 d. Vilkaviškio r. sav. Įkurta berniukų gimnazija
1906 m. spalio 8 d. Mažeikių r. sav. Pašventinta pirmoji Mažeikių katalikų bažnyčia
1906 m. rugpjūčio 24 d. Vilkaviškio r. sav. Įsteigtas "Žiburio" draugijos skyrius
1906 m. Mažeikių r. sav. Įkurtas „Saulės” draugijos Mažeikių skyrius
1905 m. birželio 29 d. Mažeikių r. sav. Pirmasis lietuviškas vakaras
1904 m. Mažeikių r. sav. Pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia
1903 m. Mažeikių r. sav. Pradėjo veikti geležinkeliečių pradinė mokykla
1900 m. Mažeikių r. sav. Pastatyta žydų sinagoga
1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangos m. sav. Pirmas lietuviškas vaidinimas
1899 m. Mažeikių r. sav. Miestas oficialiai pradėtas vadinti Muravjovu
1899 m. Vilkaviškio r. sav. Įkurta Ugniagesių Savanorių draugija
1898 m. Vilkaviškio r. sav. Įkurta pirmoji spaustuvė
1897 m. Alytaus r. sav. Pastatyta sinagoga Butrimonyse.
1897 m. Skuodo r. sav. Siaubia gaisras.
1896 m. Druskininkų sav. Pušų ekstrakto gamyba
1896 m. Mažeikių r. sav. Įsteigta trijų skyrių cerkvinė pradinė mokykla
1895 m. Vilkaviškio r. sav. Pastatyta naujos paskirties pastatų
1893 m. lapkričio 22 d. Kelmės r. sav. Įvyko Kražių skerdynės
1893 m. Mažeikių r. sav. Pradėta statyti stačiatikių cerkvė
1887 m. Mažeikių r. sav. Mažeikiuose atidaryta pirmoji vaistinė
1881 m. Vilkaviškio r. sav. Telegrafo stoties įrengimas
1877 m. Ukmergės r. sav. Didysis gaisras
1874 m. Mažeikių r. sav. Baigtas tiesti geležinkelis iš Mažeikių į Jelgavą
1870 m. Neringos sav. Mirties slėnyje įkurta karo belaisvių stovykla
1868 m. Mažeikių r. sav. Pradėtas tiesti Liepojos-Romnų geležinkelis
1867 m. Vilkaviškio r. sav. Įkurtas Vilkaviškio dekanatas
1865 m. Klaipėdos raj. sav. Įkurta spaustuvė Priekulėje
1864 m. rugsėjo 30 d. Panevėžio r. sav. Panevėžio krašte sunaikintas paskutinis sukilėlių būrys
1863 m. birželio 30 d. Kelmės r. sav. 1863 m. sukilimo įvykiai Kelmėje
1863 m. birželio 24 d. Molėtų r. sav. Įvyko sukilimas
1863 m. birželio 20 d. Alytaus m. sav. Sukilėlių mūšis su carinės Rusijos kariais
1863 m. gegužės 19 d. Kaišiadorių r. sav. Mūšis prie Palimšių dvaro
1863 m. gegužės 7 d. Biržų r. sav. 1863 m. sukilimo mūšiai
1863 m. Kelmės r. sav. Sukilimas
1862 m. Biržų r. sav. Astravo rūmų statyba
1861 m. liepos 4 d. Ignalinos raj. sav. Darbininkų streikas
1861 m. Vilkaviškio r. sav. Nutiestas geležinkelis
1860 m. Biržų r. sav. Astravo užtvankos ir tilto statyba
1859 m. Panevėžio r. sav. Pastatyta Tiltagalių koplyčia
1853 m. Druskininkų sav. Paštas Druskininkuose
1848 m. Kelmės r. sav. Choleros epidemija Kelmėje
1845 m. Druskininkų sav. Pirmasis reklaminis straipsnis apie gydymą Druskininkuose
1844 m. Biržų r. sav. Biržų nuosavybės įteisinimas
1840 m. gegužės 26 d. Druskininkų sav. Muitinės užkardos ir perkėlos įsteigimas
1839 m. Druskininkų sav. XIX a. susisiekimas ir transportas
1838 m. Druskininkų sav. Senasis Gydyklų parkas
1837 m. Druskininkų sav. Pirmieji Druskininkų gydytojai
1835 m. Skuodo r. sav. Siaučia gaisras
1831 m. Kelmės r. sav. 1831 m. sukilimo pradžia Kelmėje
1831 m. Molėtų r. sav. Sukilimas Giedraičiuose
1825 m. Alytaus r. sav. Pastatyta dabartinė Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų bažnyčia.
1821 m. Skuodo r. sav. Sapiega su parapijiečiais atstatė liuteronų bažnyčią.
1819 m. Palangos m. sav. Palangos prijungimas prie Kuršo gubernijos
1812 m. birželio 28 d. Ukmergės r. sav. Vilkmergės mūšis
1812 m. Alytaus m. sav. Alytų nusiaubė Prancūzijos kariuomenė
1812 m. Kelmės r. sav. Pro Kelmę pražygiavo maršalas Žanas Makdonaldas
1810 m. Alytaus m. sav. Gaisras Alytuje
1806 m. Vilkaviškio r. sav. Napoleono konstitucija
1802 m. Alytaus r. sav. Pastatyta Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
1795 m. spalio 24 d. Alytaus m. sav. Alytaus miestas padalinamas tarp dviejų valstybių
1795 m. Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškis prijungtas prie Prūsijos
1795 m. Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškyje pagausėjo vokiečių
1794 m. Šiaulių r. sav. įvyko valstiečių sukilimas
1784 m. Vilkaviškio r. sav. Atidaryta pirmoji mokykla
1781 m. Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio miesto gaisrai
1776 m. Skuodo r. sav. Skuodui atimtos miesto teisės, miestas virto dvarininko nuosavybe.
1769 m. Šiaulių r. sav. įvyko Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas
1769 m. Skuodo r. sav. Siaučia gaisras
1766 m. Alytaus r. sav. Sudegė Pivašiūnų bažnyčia.
1764 m. Panevėžio r. sav. Smilgiuose pastatyta bažnyčia
1747 m. sausio 17 d. Lazdijų r. sav. Lazdijus perima valdyti Mykolas Sulistrovskis
1744 m. Vilkaviškio r. sav. Pastatytas Vilkaviškio (Napoleono) dvaras
1737 m. kovo 4 d. Alytaus m. sav. Alytuje sudegė bažnyčia
1736 m. rugpjūčio 12 d. Alytaus m. sav. Gaisras Alytuje
1736 m. balandžio 2 d. Alytaus m. sav. Gaisras Alytuje
1733 m. balandžio 11 d. Alytaus m. sav. Gaisras Alytuje
1725 m. Skuodo r. sav. Pastatyta Šv. Trejybės vardo bažnyčia
1721 m. Lazdijų r. sav. Lazdijai nukentėjo nuo trečio gaisro ir maro epidemijos
1714 m. Skuodo r. sav. Pastatyta nauja liuteronų bažnyčia
1710 m. Lazdijų r. sav. Antras gaisras Lazdijuose
1710 m. Skuodo r. sav. Siautėja maras.
1709 m. Kelmės r. sav. Pašiaušėje lankėsi Petras I
1707 m. Alytaus m. sav. Alytuje sudegė rotušė
1707 m. Kelmės r. sav. Maro epidemija Kelmėje
1706 m. vasario 13 d. Alytaus m. sav. Mūšis tarp švedų sąjungininkų ir Lietuvos konfederatų.
1705 m. vasario mėn. Kelmės r. sav. Į Kelmę įžengė Švedijos kariuomenės dalinys
1704 m. rugsėjo 14 d. Biržų r. sav. Šiaurės karas
1704 m. vasario 4 d. Kelmės r. sav. Tytuvėnus nusiaubė Rusijos kariuomenė
1704 m. Skuodo r. sav. Lietuvių ir rusų daliniai sumuša švedus ir jų šalininkus.
1703 m. kovo 19 d. Pasvalio r. sav. Saločių mūšis
1702 m. kovo 13 d. Kaišiadorių r. sav. Mūšis Darsūniškyje
1702 m. Kelmės r. sav. Pašiaušę nusiaubė Švedų kariuomenė
1702 m. Skuodo r. sav. Skuodą užima švedai.
1701 m. gruodžio 9 d. Kelmės r. sav. Švedijos kariuomenė sudegino Kelmę
1701 m. gruodžio 7 d. Kelmės r. sav. Švedų kariuomenė sudegino Užventį
1701 m. vasario 26 d. Biržų r. sav. Biržų sutarties pasirašymas
1701 m. Palangos m. sav. Šventosios uosto sunaikinimas
1700 m. Lazdijų r. sav. Pirmas gaisras Lazdijuose
1690 m. Alytaus m. sav. Gaisras Alytuje
1689 m. Panevėžio r. sav. Išleistas įsakymas dėl Naujamiesčio bažnyčios statybos
1663 m. Alytaus m. sav. Alytuje sudegė bažnyčia
1655 m. spalio 20 d. Biržų r. sav. Kėdainių sutartis, Biržų pilies praradimas
1655 m. Alytaus m. sav. Gaisras Alytuje
1655 m. Kelmės r. sav. Švedijos kariuomenė sudegino Kelmę
1649 m. Joniškio r. sav. Gaisras
1645 m. Biržų r. sav. Išleistas Biržų kunigaikštystės žemėlapis
1645 m. Skuodo r. sav. Skuodo miesto teisės kunigaikščio Vladislovo Vazos IV įsakymų perduotos Sapiegoms. Pakartotinai Skuodui suteiktos Magdeburgo teisės.
1628 m. sausio 26 d. Biržų r. sav. Paliaubų sutartis, Biržų atgavimas
1625 m. rugsėjo 7 d. Biržų r. sav. Biržų tvirtovę užima švedai
1622 m. gegužės 15 d. Alytaus m. sav. Gaisras Alytuje
1589 m. Alytaus m. sav. Alytaus ekonomijos įkūrimas
1569 m. Skuodo r. sav. Pastatyta liuteronų evangelikų bažnyčia.
1557 m. rugsėjo 14 d. Pasvalio r. sav. Pasvalio taikos sutartis
1529 m. Mažeikių r. sav. Dabartinė Mažeikių rajono teritorija atiteko Lietuvai
1500 m. Širvintų r. sav. Stebuklas. Akmuo su pėda
1435 m. gruodžio 31 d. Palangos m. sav. Palanga atitenka Lietuvai
1435 m. rugsėjo 1 d. Ukmergės r. sav. Pabaisko mūšis
1426 m. Mažeikių r. sav. Dabartinė Mažeikių rajono teritorija atiteko Livonijai
1348 m. vasario 2 d. Kaišiadorių r. sav. Strėvos mūšis
1332 m. Mažeikių r. sav. Livonijos ordino kariuomenė surengė ekspediciją į Mažeikių ir Vindeikių apylinkes
1259 m. Skuodo r. sav. Žemaičių mūšis su Livonijos ordinu.
1232 m. Vilkaviškio r. sav. Totoriai saugojo Lietuvos sieną
0 m. Druskininkų sav. Pilis Druskininkuose
0 m. Druskininkų sav. Mizarų meteoritas
0 m. Ukmergės r. sav. Nukrito meteoritas

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija