Naujienos

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ DIREKTORIŲ VALDYBOS POSĖDIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE

Renginio vieta, data ir laikas
2012-01-24, 10.00 val.
Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16- osios g. 62,
Šiaulių miestas

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIŲ PASITARIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE

Renginio vieta, data ir laikas
2011-10-12, 11.00-17.00 val.
Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16- osios g. 62, Šiaulių miestas

Programa:
1.    Registracija: 10.30-11.00 val.
2.    Gerosios patirties sklaida, aktualijų aptarimas: 11.00-13.15 val.
2.1.    Šiaulių miesto savivaldybės pristatymas;
2.2.    Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vienišiems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymo projekto aptarimas;
2.3.    Diskusijos.
3.    Pietūs: 13.30-14.30 val.
4.    Lankymasis Kryžių kalne ir Ch. Frenkelio viloje: 14.30-16.30 val.
5.    Pasitarimo pabaiga: 17.00 val.

Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių susitikimas Kauno rajone

Sausio 28 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto rūmuose susitiko Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos nariai. 2009 m. rugsėjo 25 d. įsteigtoje Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos veikloje dalyvauja 35-ių savivaldybių vadovai. Svečius pasveikino Kauno rajono savivaldybės mero pirmoji pavaduotoja Regina Lukoševičienė ir trumpai pristatė šį kraštą, kaip turtingą gamtos, kultūros bei turizmo ištekliais, augantį gyventojų skaičiumi ir besiplečiantį veikiančiomis įmonėmis.

Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių susitikimas Kauno rajone

Skaityti daugiau...

LSADA prezidentas patirtimi dalijosi Latvijoje

Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos prezidentas Vitolis Januševičius Latvijos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos prezidento Normunds Tropins kvietimu lankėsi Latvijoje, Adazi savivaldybėje. Čia vyko Latvijos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos narių susitikimas. Susitikimo dalyviai pasidalijo darbo patartimi, aptarė tolimesnius Lietuvos ir Latvijos asociacijų bendradarbiavimo planus, aplankė pramonės, kultūros ir karinius objektus Adazi regione.

LSADA prezidentas patirtimi dalijosi Latvijoje

Latvijos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos prezidentas Normunds Tropins, Latvijos asociacijos sekretorė Sniedze Sproge ir Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos prezidentas Vitolis Januševičius apžiūri karinę techniką Adazi kariniame poligone.

Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos informacija

Savivaldybių administracijos direktorių susitikimas: būti kuo arčiau žmonių

Būti kuo arčiau žmonių, daugiau funkcijų perduoti direktorių pavaduotojams: prie tokių išvadų prieita ieškant būdų pagerinti savivaldybių veiklą per lapkričio 5 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vykusį Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos susitikimą. Į Vilniaus rajoną atvyko 19 savivaldybių administracijos direktorių.

Savivaldybių administracijos direktorių susitikimas: būti kuo arčiau žmonių

Skaityti daugiau...

Šiaulių apskrities savivaldybių seniūnų diena

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos viceprezidento Vytauto Slabio inicatyva 2010 lapkričio 23 dieną Radviliškio savivaldybėje vyko Šiaulių apskrities savivaldybių seniūnų diena. Seniūnų dienoje dalyvavo beveik visi apskrities savivaldybių seniūnai, administracijos direktoriai ir merai.

Šiaulių apskrities savivaldybių seniūnų sueiga

Skaityti daugiau...

Lietuvos savivaldybių administracijų direktoriai susitiko Šilutės rajono savivaldybėje

2010-09-06

Šilutės rajono savivaldybėje 2010 rugsėjo 3 d. vyko Lietuvos savivaldybių administracijų direktorių konferencija, kurią iniciavo Lietuvos savivaldybių administracijų direktorių asociacija.

Savivaldybių vadovai rinkosi spręsti problemų teritorijų planavimo, turizmo infrastruktūros vystymo saugomose teritorijose bei daugiabučių namų modernizavimo reikalais: aptarė bendras savivaldybių problemas bei išryškino svarbiausias, taip pat diskutavo bei ieškojo tinkamiausių priemonių joms išspręsti.

Lietuvos savivaldybių administracijų direktoriai

Konferencijoje dalyvavo Vidmantas Bezaras, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius, Mykolo Romerio atstovai Algirdas Monkevičius ir Vainius Smalskys bei Alytaus ir Kauno miestų, Raseinių, Jonavos, Akmenės, Klaipėdos, Jurbarko, Šalčininkų, Kelmės, Varėnos, Radviliškio, Plungės, Pakruojo, Širvintų, Biržų, Šilalės, Joniškio, Kauno, Kėdainių Birštono ir Šilutės rajonų savivaldybių administracijų direktoriai.

Skaityti daugiau...

Radviliškyje susitiko du prezidentai

Ferdinandas ČĖSNA

Rugpjūčio 20 dieną Radviliškio rajono Savivaldybėje lankėsi Europos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos (UDITE) prezidentas  Byron Davies ir  Latvijos savivaldybių asociacijos generalinė sekretorė Mudite Priede.

Svečius priėmė Lietuvos Savivaldybių administracijos direktorių asociacijos prezidentas, Rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitolis Januševičius, direktoriaus pavaduotoja Rima Tarbūnienė ir rajono vicemeras Jonas Povilaitis. Susitikime dalyvavo Biržų ir Akmenės savivaldybių administracijos direktorės Palmyra Prašmantienė ir Jadvyga Dunauskaitė.

V. Januševičius, kaip vykdomosios valdžios atstovas, susirinkusiems jo kabinete svečiams papasakojo ne tik apie rajoną, bet ir apie asociacijos veiklą bei artimiausios ateities planus. Rajono vicemero Jono Povilaičio kalbos tema: politinė, socialinė bei kultūrinė situacija rajone. Aukštą svečią iš UDITE domino, kaip dirba vietinė valdžia, su kokiomis ji susiduria gyvenimiškomis problemomis, kaip jas sprendžia.

Svečias išsamiai papasakojo apie galimybę įstoti į Europos savivaldybių administracijos direktorių asociaciją. Anot šios asociacijos prezidento B. Davies, jo garbinga misija yra siekti, kad visų ES šalių vietinės valdžios atstovai taptų Generalinės asociacijos nariais. Gi pačios asociacijos pagrindiniai tikslai yra trys: ugdyti savo asociacijos narių profesionalumą, dalintis praktika bei patirtimi, viešinti kiekvienos savo narės teigiamą patyrimą, dar glaudžiau bendraujant su žmonėmis - siekti jų gyvenimo gerovės.

„Visose šalyse yra vykdomosios institucijos profesionalūs tarnautojai, kurie ne tik formuoja ir sprendžia vietinę politiką, bet ir ją paverčia veiksmu“, - sakė UDITE prezidentas. Jo teigimu, Latvijos savivaldybių administracijos direktorių asociacija jau įstojo į ES generalinę direktorių asociaciją, todėl dabar labai sumaniai talkina vietinei valdžiai įsisavinant Europinių fondų lėšas.

Po pokalbio rajono savivaldybėje garbingam svečiui parodytas Burbiškio dvaras, kuriam atstatyti kaip tik ir investuoti europiniai pinigai.

Rimanto PETRIKO nuotr.

Radviliškyje susitiko du prezidentai

Latvijos vietinės valdžios asociacijos generalinė sekretorė M. Priede (iš dešinės į kairę), mūsų šalies Savivaldybių administracijos direktorių asociacijos prezidentas V. Januševičius, UDITE prezidentas B. Davies ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Tarbūnienė.

Radviliškyje susitiko du prezidentai

Rajono vicemeras J. Povilaitis garbingiems svečiams pateikė „truputį politikos“ - apie rajono Tarybos sudėtį, veiklą, tikslus bei užmojus.

Pakruojo dvare vyko direktorių asociacijos narių pasitarimas

Pakruojo dvare vyko Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos narių pasitarimas. Jame buvo aptartos viešųjų pirkimų taisyklių įgyvendinimo problemos. Į direktorių klausimus atsakė Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Žydrūnas Plytnikas.

Direktoriai lankėsi Pakruojo skaldos gamykloje, Lygumų žemės ūkio bendrovėje, apžiūrėjo ten taikomą naujausią karvių melžimo technologiją – vienintelį Pabaltijyje karvių melžimo robotą, susipažino su Pakruojo rajono kultūros paveldo objektais.

Kitas susitikimas planuojamas Šilutėje.

Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacija išrinko naują prezidentą ir valdybą

Praėjusią savaitę susitikę Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos nariai išsirinko prezidentą. Juo tapo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitolis Januševičius. Naujosios valdybos nariais tapo Vilniaus, Kauno miesto savivaldybių administracijų direktoriai Vytautas Milėnas ir Vygantas Gudėnas, Akmenės, Šakių, Biržų, Varėnos, Šilutės rajonų savivaldybių administracijų direktoriai Jadvyga Dunauskaitė, Juozas Puodžiukaitis, Palmyra Prašmantienė, Algis Miškinis, Šarūnas Laužikas.

Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacija išrinko naują prezidentą ir valdybą

Susirinkusius į Lietuvos Respublikos Seimą administracijų atstovus pasveikino Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, LR Seimo narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Vytautas Kurpuvesas. Jie kartu su suvažiavimo dalyviais apsvarstė naująjį Rinkimų į savivaldybių tarybas įstatymo projektą, kurį pristatė Bronius Kleponis, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro vedėjas ir Algirdas Astrauskas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėjas. Susirinkime apsvarstytos bendradarbiavimo sutarties tarp asociacijos ir Mykolo Romerio universiteto gairės.

Suvažiavime patvirtinta Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos veikos ataskaita, aptartos tolesnės veiklos kryptys. Nutarta, kad kitas susitikimas vyks birželio mėnesį Pakruojyje.

Nuo 2009 metų gruodžio mėnesio veikianti Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacija jau vienija daugiau kaip pusę Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių.

Eligija Zoltnerienė

Susitiko apskrities administracijų direktoriai

Kelmės rajono savivaldybėje svečiavosi apskrities savivaldybių administracijų direktoriai. Tai tradiciniai susitikimai, kurie kas ketvirtį rengiami vis kitoje savivaldybėje.

Susitikimas prasidėjo draugiško pasikalbėjimo, gerų, gražių nuveiktų darbų pristatymu mero kabinete prie arbatos puodelio. Paskui administracijų vadovai lankėsi Kelmės krašto muziejuje. Ten apžiūrėjo naujai iš Europos sąjungos lėšų atstatytą svirną. Muziejaus direktorė Danutė Žalpienė papasakojo apie dvaro istoriją, aprodė muziejaus ekspozicijas, klausėsi pranešimo „Turizmo ir jaunimo veiklos plėtra“ Kelmės rajono savivaldybėje. Vėliau išvyko į Kražius, kur apžiūrėjo Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centrą. Susitikimas neapsiėjo be rimtų diskusijų. Kolegijos konferencijų salėje vykusio gamybinio pasitarimo, metu vadovai aptarė šių metų finansiniu klausimus, būsimas administracijos struktūrų pertvarkas. Tartasi dėl naujos vieningos apskaitos sistemos diegimo ateinančiais metais.

Jolanta Dausinienė

2009-10-26

Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacija įregistruota Jurinių asmenų registre.

2009-09-25

Įvyko Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos steigiamasis susirinkimas, kurio metu: