LSA direktorė dalyvavo CEMR vadovų susitikime Briuselyje

20171108 3Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) direktorė Roma Žakaitienė kartu su kitų Europos valstybių vietos ir regionų valdžių asociacijų vadovais Briuselyje aptarė miestų darbotvarkės ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo klausimus. Didžiausios visas Europos valstybių vietos ir regionų valdžių asociacijas vienijančios organizacijos - Europos savivaldybių ir regionų tarybos (angl. CEMR) - generalinių sekretorių ir direktorių susitikimas vyko š. m.. lapkričio 6 -7 dienomis.

Susitikime savivaldybių asociacijų vadovus su miestų darbotvarkės aktualijomis ir Estijos pirmininkavimo prioritetais supažindino Europos komisijos, Regionų komiteto bei Estijos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje atstovai. Didžiausias dėmesys posėdžio metu skirtas CEMR veiklai aptarti. Pristatyta 2017 m. veiklos ir finansinė ataskaitos, veikla pagal politikos sritis, CEMR parengtos pozicijos dėl Europos ateities, Sanglaudos politikos, Žiedinės ekonomikos ir pan., aptarti kitų metų veiklos prioritetai, pristatyti nauji CEMR projektai, posėdžių ir renginių iki 2020 metų sąrašas.

Susitikimo metu akcentuota, kad 2018 metais CEMR daug dėmesio skirs darbui su šalių narių savivaldybių asociacijomis, siekiant užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą ir efektyvesnį organizacijos narių interesų atstovavimą, taip pat veikla bus nukreipta tyrimams ir studijoms atskirose srityse bei bus siekiama užtikrinti aktyvesnį vietos politikų dalyvavimą CEMR veikloje.

20171108 1 20171108 2

LSA yra CEMR narė nuo 2001 metų.

CEMR jungia daugiau nei 40 šalių nacionalines miestų, savivaldybių ir regionų asociacijas, kurios atstovauja daugiau nei 100 000 regioninių ir vietos savivaldos institucijų Europoje. Ši organizacija veikia kaip informacijos mainų forumas, siekiantis užtikrinti tinkamą regionų ir vietos valdžios interesų atstovavimą ES politiniuose procesuose bei sukurti lobizmo kanalus konsultacijoms su ES institucijomis. ES lygmenyje CEMR siekia panašių teisinių garantijų, kokias nacionalinės asociacijos jau turi savo šalyse.