Aplinkos apsaugos komitetas (AAK)

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamoje srityje;
 • įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas;
 • LSA aprobuotos politikos realizavimas ir pasiūlymų teikimas kuruojamose srityse;
 • atliekų tvarkymas;
 • aplinkos monitoringas;
 • aplinkos oro kokybės, klimato kaitos klausimai;
 • savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa;
 • darnus vystymasis;
 • kiti klausimai susiję su aplinkos kokybės gerinimu ir apsauga.
 
Aplinkos apsaugos komiteto sudėtis:
 1. Alvydas Katinas - komiteto pirmininkas, LSA valdybos narys, Utenos rajono savivaldybės meras;
 2. Agnė Kazlauskienė - antroji pirmininko pavaduotoja, LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais;
 3. Žydrūnas Kvedaras, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 4. Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas;
 5. Rosita Deveikienė, Utenos raj. savivaldybės aplinkos ir civilinės saugos skyriaus vedėja;
 6. Vida Mačernienė, Alytaus m. savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja;
 7. Vita Braškienė, Vilniaus m. savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja;
 8. Giedrė Juknienė, Kauno raj. savivaldybės ekologė;
 9. Rasa Ilonienė, Jonavos raj. savivaldybės Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja;
 10. Sigita Biveinienė, Panevėžio raj. savivaldybės ekologė;
 11. Gabriela Kuštan, LSA konsultantė aplinkos ir energetikos klausimais.