LSA įstaigos

  • VšĮ „Savivaldybių žinios“ įsteigtos 1996 m. spalio 25 d. Įsteigimo tikslas - savaitraščio „Savivaldybių žinios“ leidimas. „Savivaldybių žinios“ yra vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.
     
  • VšĮ "Lietuvos savivaldybių asociacijos Mokymo ir konsultavimo centras" (LSA MKC)  įsteigtas 2001 m. gruodžio 21 d. Įsteigimo tikslas - teikti savivaldybėms mokymo ir konsultavimo paslaugas, kurios labiausiai atitiktų savivaldybių poreikius ir biudžetų galimybes.  LSA MKC organizuoja veiklas, nukreiptas savivaldybių mokymo ir konsultavimo poreikių užtikrinimui, ir nuoseklios bei savalaikės pagalbos ir konsultacijos ruošiant paraiškas projektų finansavimui teikimui.