Pradžia

 

1. Buvęs el. paslaugos pavadinimas Projekte

VL-S.03-06 Leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais

2.1. Pavadinimas epaslaugos.lt svetainėje (VIISP)

       Leidimo verstis didmeninę ar mažmeninę prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas.

2.2. Nuoroda į el. paslaugą VIISP ( t.y. epaslaugos.lt svetainėje)

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42520

3. El. paslaugos atvejai

 1. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
 2. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams išdavimas
 3. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams išdavimas
 4. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
 5. Leidimo verstis didmenine ar mažmeninę prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas
 6. Leidimo verstis didmenine ar mažmeninę prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas (patikslinimas)
 7. Leidimo verstis didmenine ar mažmeninę prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymo panaikinimas
 8. Leidimo verstis didmenine ar mažmeninę prekyba nefasuotais naftos produktais panaikinimas

3.1 El. paslaugos rezultatai (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

 1. Išduotas leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo
 2. Išduotas leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams išdavimo
 3. Išduotas leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams išdavimo
 4. Išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo
 5. Išduotas leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatas ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimo
 6. Papildytas (patikslintas) leidimas verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymo (patikslinimo)
 7. Panaikintas leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais paliojimo sustabdymas ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymo panaikinimo
 8. Panaikintas leidimas verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
 9. Išduotas leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams išdavimo

3.2 Nuoroda į pavyzdinius el. paslaugos ir/ar jos tipų aprašymus PASIS (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

http://www.lsa.lt/paslaugos/paslaugos/144-pavyzdiniai

3.3 El. paslaugai teikti naudojami valstybės registrai ir/ar informacinės sistemos (atitinkamai pagal atvejį/atvejus)

 1. Juridinių asmenų registras(JAR); Gyventojų registras(GR); Nekilnojamo turto registras(NTR); Įtariamųjų, kaltinamųjų ir teistų asmenų žinybinių registras (IKTAŽR).

4. El. paslaugos specifikacija

DUK apie paslaugą

5. El. paslaugos pagal savivaldybę konfiguruojami parametrai

 

6. El. paslaugos esminiai niuansai

Informacija ruošiama

7. El. paslaugos Dažnai Užduodami Klausimai (DUK)

8. El. paslaugos ekranvaizdžiai (Print Screens) iš VIISP

NaftosProduktai_PrntScr.pdf

9. El. paslaugos mokėjimo kryptis

Už paslaugą mokama:

SAV - Į savivaldybės sąskaitą; VMI - į VMI mokesčių surenkamąją sąskaitą;

Įmokos kodas  Rekomenduojama mokėjimo paskirtis
VMI 525XX Už leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą.