Konferencija savivaldybių IRT skyrių vadovams ir specialistams 2015

Posted in LSA organizuotos IRT konferencijos

Pavadinimas: Konferencija savivaldybių IRT skyrių vadovams ir specialistams 2011
Vieta: viešbutis "Europa City Vilnius", J. Jasinskio g. 14, Vilnius
Data: 2015 m. gruodžio 3-4 d.

 Konferencijos programa:  Konferencijos Savivaldybių IRT skyrių vadovams ir specialistams programa 2015

I dienos pranešimų medžiaga:
20151203 1. Duomenų atvėrimo patirtis Vilniaus miesto savivaldybėje
20151203 2. Valstybės siūlomi sprendimai kaip paslaugos (SaaS)
20151203 3. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, jo veiklą ir ateities planai. Kibernetinio saugumo įstatymas 
20151203 4. Bendros ADA sistemų steigimo ir įteisinimo procedūros 
20151203 5. Duomenų praradimo rizika ir atsarginių kopijų kūrimo svarba. Kompiuterizuotų darbo vietų centralizuotas kontroliavimas 
20151203 6. Naujosios kartos telefonija 
20151203 7. Intel technologijos IRT infrastruktūrai 
20151203 8. HP kompiuteriai: 2016 metų naujienos 

II dienos pranešimų medžiaga:
20151204 9.1 Paslaugų teikimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje 
20151204 9.2 Virtualizavimo sprendimo panaudojimo galimybės Šilutės rajono savivaldybėje 
20151204 9.3 Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros IS projektas – dabartinė situacija ir Perspektyva. Trakų rajono savivaldybės pilotinio projekto rezultatų pristatymas 
20151204 10. 2014-2020 m. ES fondų investicijos į savivaldybių teikiamų paslaugų kokybės gerinimą ir valdymo efektyvumo didinimą: remtinos veiklos, taikytini reikalavimai projektams, siektini rezultatai 
20151204 11. Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka: technologijos švietimui 
20151204 12.1 Gyventojų registro tarnybos migracija į RC: eiga, perspektyvos 
20151204 12.2 Duomenų teikimas Licencijų informacinei sistemai 
20151204 12.3 REGIA pranešimų paslaugos gyventojams pristatymas, jos administravimas bei pritaikymo savivaldybės poreikiams galimybės 
20151204 12.4 Savivaldybių turto pardavimas aukciono būdu elektroninėje erdvėje

Spausdinti