Viešinamos paslaugos

Joniškio rajono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
El.Nuoroda yra,o išorinės nuorodos-ne.