Viešinamos paslaugos

Kaišiadorių rajono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta tvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
beveik visi atvejai aprašyti teisingai epaslaugose išskyrus skyrimą.