Viešinamos paslaugos

Jonavos rajono
  • El. paslauga aprašyta tvarkingai (PASIS)
  • Netvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Viešinama epaslaugos.lt (VIISP)
  • Paslaugos atvejai neaprašyti / paslauga nesutraukta
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas