Viešinamos paslaugos

Ignalinos rajono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Tvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išdavimas
Klaidingos ele nuorodos.