Viešinamos paslaugos

Trakų rajono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Netvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
  • Paslaugos atvejai neaprašyti / paslauga nesutraukta
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
nors paslauga elektronine,nuorodos pvz: epaslaugos.lt.Blogai.