• Pirmas
  • Veikla
  • Projektai
  • 2016 m. – 2018 m. Projektas „Not-Gap: organizacijų ir miestų tinklas dalyvaujamai demokratijai skatinti”

2016 m. – 2018 m. Projektas „Not-Gap: organizacijų ir miestų tinklas dalyvaujamai demokratijai skatinti”

Europe_for_citizens_programme_logo  Not Gap

Apie projektą

Projekto vykdytojas – Castrignano del Capo savivaldybė, Italija. Lietuvos savivaldybių asociacija projekte dalyvauja kaip partneris.

Projektas “NOT-GAP: Organizacijų ir miestų tinklas dalyvaujamai demokratijai skatinti” įgyvendinamas programos “Europa piliečiams” (angl.”Europe for citizens”) lėšomis.

Projekto trukmė – 2016 – 2018 m.

Projekto tikslas – skatinti diskusijas apie Europos ateitį, pilietinio ir demokratinio dalyvavimo priemones, pilietines teises, piliečių ir valdžios institucijų bendradarbiavimą. Projekto metu pagrindinis dėmesys skiriamas šioms temoms: Europos pilietybė ir ES vertybės; pilietinio ir demokratinio dalyvavimo priemonių ES politikos formavimo procese skatinimas; geras valdymas ir institucinių gebėjimų ugdymas. Siekiant skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą diskusijos apie Europos ateitį bei siūlant savo idėjas, projekto įgyvendinimo metu dalyviai bus supažindinami su įvairiomis dalyvaujamosios demokratijos formomis, kaip piliečių dialogas, dalyvavimas viešosiose konsultacijose, piliečių iniciatyvos, teisė teikti peticijas, dalyvavimas Europos Parlamento rinkimuose, savanorystė.

Projekte dalyvauja 14 partnerių: oragnizacijos ir miestai iš 9-ių Europos Sąjungos šalių (Bulgarija, Italija, Ispanija, Kipras, Latvija, Lietuva, Slovėnija, Slovakija, Vengrija) ir 3-jų šalių partnerių (Serbija, Albanija, Makedonija).

Projekto veiklos – projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama surengti 5 tarptatutinius seminarus skirtingose šalyse, skirtus pasidalinti šalių patirtimi skatinant piliečių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus, aptarti visuomenės ir vietinės valdžios bendradarbiavimą, piliečių indėlį formuojant europinę politiką, jaunimo dalyvavimo demokratiniuose procesuose galimybes. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat bus organizuojami mokymai jaunimo atstovams (dalyvaujamosios demokratijos agentams ), kurie turės surengti savo savivaldybėse vietines kompanijas, skirtas supažindinti piliečius su Europos Sąjungos politika bei aptarti, kaip visuomenė galėtų įsitrauti į svarstymus apie Europos ateitį.

Daugiau apie projektą rasite adresu www.notgap.eu

Projekto veiklų ataskaita rasite čia (PDF).

Atgal