Sveikatos apsauga

Sveikatos apsaugos srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  • teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su sveikatos apsaugos sritimi;
  • koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas sveikatos apsaugos srityje;
  • atstovauja narių interesams sveikatos apsaugos srityje Lietuvos Respublikos valdžios institucijose;
  • atstovauja narių interesams Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriais sveikatos apsaugos srityje;
  • organizuoja savivaldybių sveikatos apsaugos specialistų ir vadovybės mokymus bei renginius, leidžia teminius leidinius.

LSA Komitetas

LSA dirba Sveikatos reikalų komitetas (LSA SvRK), kurio, kaip LSA valdybos patariamosios institucijos, paskirtis – teikti pasiūlymus LSA valdybai dėl strateginių LSA tikslų formavimo sveikatos apsaugos srityje.

PASIRINKITE

Kontaktai

Lietuvos savivaldybių asociacija
T. Vrublevskio g. 6,
LT-01143 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6063
Faks. (8 5) 261 5366
El. p. bendras@lsa.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 124111348

REKOMENDUOJAME

Not Gap