• Pirmas
  • Veikla
  • Tarptautiniai ryšiai ir atstovavimas Europos institucijose

Tarptautiniai ryšiai ir atstovavimas Europos institucijose

Tarptautinių ryšių srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  • teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su tarptautinių ryšių sritimi;
  • koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas tarptautinių ryšių srityje;
  • atstovauja narių interesams tarptautinių ryšių srityje Lietuvos Respublikos valdžios institucijose;
  • atstovauja narių interesams Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriais;
  • organizuoja savivaldybių tarptautinių ryšių specialistų ir vadovybės mokymus bei renginius, leidžia teminius leidinius.

Daugiau informacijos rasite:

Atgal