Finansų ir ekonomikos komitetas (FEK)

2011-12-14 0 1184 Views

Pagrindinės komiteto veiklos kryptys:

 • Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas  kuruojamoje srityje;
 • įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas;
 • LSA aprobuotos politikos formavimas kuruojamose srityse;
 • savivaldybių finansai;
 • savivaldybių biudžetai;
 • derybų su Vyriausybe dėl savivaldybių biudžetų organizavimas ir koordinavimas;
 • savivaldybių biudžetų vykdymo monitoringas;
 • vietos ekonomikos ir verslo vystymas, palankios investicinės aplinkos formavimas.

 

Finansų ir ekonomikos komiteto (FEK) sudėtis:

 1. Vitalijus Mitrofanovas – komiteto pirmininkas, LSA valdybos narys, Akmenės rajono savivaldybės meras;
 2. Rimantas Čapas – komiteto pirmininko antrasis pavaduotojas, LSA direktoriaus pavaduotojas – patarėjas savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais;
 3. Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras;
 4. Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas;
 5. Tautvydas Šukys, Šakių rajono savivaldybės tarybos narys, regioninės plėtros tarybos narys;
 6. Aldona Špučienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento direktorė;
 7. Danuta Gruzinskienė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja;
 8. Jekaterina Golišenko, Elektrėnų savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;
 9. Giedrius Lingis, komiteto sekretorius, LSA konsultantas savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais.
Atgal