• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA inicijuoja diskusiją dėl daugiafunkcių centrų bei kultūros įstaigų veiklos reglamentavimo
Jono posedis004-600

LSA inicijuoja diskusiją dėl daugiafunkcių centrų bei kultūros įstaigų veiklos reglamentavimo

2012-03-16 0 715 Views

Diskusijos dalyviai akcentavo, jog neaiškus daugiafunkcių centrų teisinis statusas ypač apsunkina jų steigimą ir juose dirbančiųjų situaciją. Centro, kuris teikia švietimo, kultūros, sveikatos bei socialines paslaugas,  darbuotojų statusas nėra reglamentuotas, todėl kyla nemažai klausimų, susijusių  su jų atlyginimais bei atestacija.

Jono posedis006-600

Panaši situacija susiklosčiusi ir kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų.) veikloje, kadangi jų teisinis reglamentavimas neatspindi šių įstaigų veiklos specifikos bei skirtumų.

Apskrito stalo diskusijoje dalyvavo savivaldybių, Prezidentūros, Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai.

Jono posedis012-600

Kategorija:   Naujienos
Atgal