• Pirmas
  • Naujienos
  • Seimas svarstys siūlymą dėl naujų savivaldybių steigimo ar jų teritorijų ribų keitimo kriterijų tikslinimo

Seimas svarstys siūlymą dėl naujų savivaldybių steigimo ar jų teritorijų ribų keitimo kriterijų tikslinimo

2012-03-20 0 775 Views

Šiuo metu galiojantis Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas nustato, kad naują savivaldybę galima steigti tuo atveju, jeigu naujos savivaldybės arba savivaldybių, kurių teritorijų ribas numatoma keisti dėl naujos savivaldybės steigimo, gyventojų skaičius yra ne mažesnis kaip 10 tūkstančiai. Pasak Seimo pranešimo, teikiama pataisa siūloma nustatyti, kad naujai steigiamų savivaldybių ir tų, kurių teritorijų ribos yra keičiamos, gyventojų skaičius neturėtų būti mažesnis kaip 7 tūkstančiai.

Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, steigiant naują savivaldybę ir keičiant jau esamos savivaldybės teritorijos ribas, jos taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus: ne mažiau kaip 20 procentų savivaldybės biudžeto be valstybės biudžeto dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams, turi sudaryti tos teritorijos gyventojų pajamų mokesčiai; savivaldybės centro gyventojų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3 tūkst.; savivaldybės centras turi būti už 20 km ar toliau nuo artimiausio esamo savivaldybės centro; savivaldybė turi turėti ribas su ne mažiau kaip dviem savivaldybėmis. Įstatymas nustato, kad savivaldybes steigia, esamas savivaldybes panaikina, taip pat jų teritorijų ribas ir centrus nustato ir keičia Seimas Vyriausybės teikimu. Steigiant naują savivaldybę atsižvelgiama į numatomos steigti savivaldybės vietos gyventojų nuomonę.

Pataisą, kurią pateikė Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys, numatoma svarstyti balandžio 12 d.

Kategorija:   Naujienos
Atgal