• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybininkai ir mokslininkai diskutavo aktualiais vietos savivaldos klausimais
ntr kedainiai bendras600

Savivaldybininkai ir mokslininkai diskutavo aktualiais vietos savivaldos klausimais

2012-06-08 0 758 Views

Mykolo Romerio bei Šiaulių universitetų kartu su partneriais surengta mokslinė – praktinė konferencija „Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės: valdymas, turizmas, darbo rinka“ vyko birželio 6-7 d. Kėdainiuose. Konferencijos, kurioje buvo kviečiami dalyvauti merai, tarybų nariai, administracijų vadovai, jų pavaduotojai, personalo tarnybų vadovai, specialistai, atsakingi už strateginių planų rengimą, socialinio vystymo ir inovacinius projektus, turizmo plėtrą, partneriai – Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos turizmo ir kurortų asociacijos, Kėdainių rajono savivaldybė bei Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas.

ntr kedainiavicermere600
Konferencijos dalyvius sveikina Kėdainių vicemerė Nijolė Naujokienė

Konferencijoje R.Žakaitienė aptarė apskričių reformos rezultatus ir  akcentavo, jog buvo nutolta nuo regioninės savivaldos sistemos, kurią Kongresas dar 2001 metais rekomendavo Lietuvai sukurti. LSA direktorė pabrėžė, jog savivaldybės ypač palaiko Kongreso raginimą imtis priemonių sukurti stipresnį regioninį lygmenį išplečiant regionų plėtros tarybų kompetenciją, stiprinant jų administracinį aparatą ir numatant regioninių biudžetų kūrimą.

LSA direktorė pristatė ir Kongreso rekomendacijas dėl finansinių išteklių atitikimo vykdomoms funkcijoms, teisės savivaldybėms disponuoti valstybei priklausančia žeme miesto ir kaimo vietovėse, subsidiarumo principo pripažinimą vietos valdžios lygmenyje, sostinės statuso įteisinimą.

ntr kedainiaiGruzevskis600
Pranešimą pristato Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius, prof. B. Gruževskis

Konferencijoje kalbėta apie viešojo valdymo kryptis ir modernizavimo tendencijas Lietuvoje, ekonomikos nuosmukio įtaką Lietuvos darbo rinkai, regioninės plėtros politiką, savivaldybių viešųjų paslaugų teikimą, savivaldybių strateginį planavimą, naujovių diegimą, vietos savivaldos vaidmenį vystant turizmą, savivaldybių žmogiškojo potencialo svarbą.

Kategorija:   Naujienos
Atgal