• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA vadovai ir Vyriausybės atstovai apskrityse aptarė glaudesnio bendradarbiavimo galimybes
lsa diskutuoja nlmk isrsk-600

LSA vadovai ir Vyriausybės atstovai apskrityse aptarė glaudesnio bendradarbiavimo galimybes

2012-11-02 0 748 Views

Pasitarime, kuriame dalyvavo Vyriausybės atstovai iš dešimties apskričių, diskutuota, kaip savivaldybės ir jas kontroliuojanti Vyriausybės atstovo apskrityje institucija, prižiūrinti, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų bei vykdo Vyriausybės sprendimus, turėtų glaudžiau bendradarbiauti, kokios neišnaudojamos galimybės taikyti savivaldybėms priemones, susijusias su norminių teisės aktų pažeidimų prevencija, o ne vien tik fiksuoti pasitaikančius pažeidimus.

lsa su tesinin-600
Pasitarimo dalyviai

Pasak LSA direktorės Romos Žakaitienės, įgyvendinant norminių teisės aktų taikymo pažeidimų prevenciją vis mažiau sprendimų, priimamų savivaldybių tarybose, prieštaraus konkretaus įstatymo dvasiai, o savivalda turės dar daugiau galimybių tobulėti. „Todėl manome, kad abiems pusėms reikėtų  ne tik atkreipti dėmesį į norminius aktus ir galbūt reikalingas jų pataisas, bet ir glaudžiau bendradarbiauti prevencijos srityje. Džiaugiamės, kad Vyriausybės atstovai išreiškė pageidavimą dalyvauti ir LSA suvažiavimuose, išgirsti bendrąsias savivaldybių problemas, dažniau dalyvauti asociacijos valdybos bei regiono plėtros tarybos posėdžiuose“, – sakė R. Žakaitienė.

lsa vedeja direkt meras-600
A. Vaivadienė, R. Žakaitienė, R. Malinauskas

Pasitarime domėtasi ir Druskininkų savivaldybės darbo praktika, patirtimi ir priimamais sprendimais, LSA prezidentas ir miesto meras Ričardas Malinauskas pristatė artimiausius kurorto plėtros planus ir projektus.

Vyriausybės atstovai apskrityse, įgyvendindami Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, nuo 2010 metų informaciją apie savo veiklą teikia LSA, o apibendrintą medžiagą apie savivaldybių priimtų teisės aktų prieštaravimus Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės nutarimams – LSA teikia savo valdybai. Palyginus 2011 m. ir 2012 m. pirmųjų pusmečių rezultatus, matyti savivaldybių pažanga: nuo 219 iki 193 sumažėjo Vyriausybės atstovų apskrityse motyvuotų teikimų svarstyti teisės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimus, nuo 375 iki 311 sumažėjo reikalavimų neatidėliojant įgyvendinti įstatymus ar vykdyti Vyriausybės nutarimus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal