• Pirmas
  • Naujienos
  • Darbiniame pasitarime aptartos Atliekų tvarkymo įstatymo straipsnių pakeitimo nuostatų įgyvendinimo problemos
20121129 1

Darbiniame pasitarime aptartos Atliekų tvarkymo įstatymo straipsnių pakeitimo nuostatų įgyvendinimo problemos

2012-11-29 0 1189 Views

Lapkričio 29 d., ketvirtadienį, Lietuvos savivaldybių asociacijoje vykusiame pasitarime Aplinkos ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Regioninių atliekų tvarkymo asociacijos atstovai, Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje ir savivaldybių specialistai aptarė LR Seimo priimto atliekų tvarkymo įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo nuostatų įgyvendinimo problemas.

  20121129 2  

Pagrindiniai įstatymo pakeitimai susiję su savivaldybių funkcijomis organizuojant ir administruojant komunalinių atliekų tvarkymą bei gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimu.

20121129 3  20121129 6

Iki 2013 metų sausio 1 dienos, kada įsigalios daugelis Įstatymo nuostatų, Aplinkos ministerija turi parengti poįstatyminius teisės aktus, tačiau kyla daug neaiškumų, susijusių su komunalinių atliekų tvarkymo organizavimu ir administravimu, bei savivaldybių, gamintojų ir importuotojų bendradarbiavimu, lieka daug neišspręstų klausimų. Pasitarimo dalyviai nutarė, kad įstatymo nuostatų nereikia keisti, o tik stengtis įgyvendinti esamus reikalavimus. Pasitarimai dėl Atliekų tvarkymo įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo nuostatų įgyvendinimo vyks ir ateityje.

20121129 4  20121129 5  

Kategorija:   Naujienos
Atgal