2013.05.30-2

Regionų komiteto naujienos

2013-05-31 0 1003 Views

 

Politinės frakcijos pirmininku tapo D. Britanijos atstovas, Tendridžo (Tanndridge) apygardos savivaldybės tarybos pirmininkas Gordonas Kimeris (Gordon C. Keymer). Be jų, į šios frakcijos biurą įtrauktas ir Lenkijos Kujavijos-Pamario (Kujawsko-Pomorskie) vaivadijos seimelio vicepirmininkas Adamas H. Banašakas (Adam Heliodor Banaszak). Prie konservatorių reformistų prisijungė taip pat ir Čekijos Respublikos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Lenkijos, Suomijos vietos ir regionų valdžių atstovai Regionų komitete. Šioje politinėje frakcijoje Lietuvą taip pat atstovauja du pakaitiniai delegacijos nariai – Jonavos r. savivaldybės tarybos narys B. Liutkus ir Švenčionių r. savivaldybės meras V. Vigelis.

Europos konservatorių-reformistų frakcija yra naujai Regionų komitete įsikūrusi politinė grupė. Iki šiol tokia frakcija veikė tik Europos Parlamente. Įsteigus naująją frakciją, šiuo metu Regionų Komitete veikia penkios politinės frakcijos – Europos socialistų partija, Europos liaudies partija, Liberalų ir demokratų aljansas už Europą, Europos aljansas bei naujoji – Europos konservatorių reformistų politinė grupė.

Lietuvos delegacija dalyvavo Plenarinėje sesijoje.

Lietuvos delegacija Europos Sąjungos Regionų komitete š.m. gegužės 30 d. dalyvavo Briuselyje vykusioje 101-oje Plenarinėje sesijoje.

Įžanginę plenarinės sesijos kalbą pasakęs už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johanesas Hanas (Johanes Hahn) Europos savivaldybių ir regionų atstovams pristatė Komisijos veiklą rengiantis naujojo finansinio laikotarpio programoms. Komisaras akcentavo, kad būtent šį rudenį Komisija ir ES vadovų taryba priims sprendimą dėl regioninei politikai skirtų 11,2 mlrd. eurų panaudojimo. Tiesa, šiuo metu vienu metu yra sprendžiama labai daug klausimų, todėl Komisijai labai sunku laikytis grafiko. Karu ES institucijos tikisi, kad techninius darbus pavyks padaryti iki metų vidurio, o antrajam pusmečiui, kai ES pirmininkaus Lietuva, liks tik politinės diskusijos.

Savo pranešime bei atsakydamas į RK narių klausimus, komisaras akcentavo, jog Europos Komisija šiuo metu itin skatina valstybes nares greičiau rengtis naujajam finansiniam laikotarpiui, taip pat – mažinti padidėjusią administracinę naštą ES paramos gavėjams.

Kalbėdamas apie tolimesnį pasirengimo naujajai ES finansinei perspektyvai grafiką, komisaras pažymėjo, jog iki liepos pabaigos valstybės narės turi Komisijai pateikti partnerystės susitarimų projektus. Šiuose dokumentuose įvardijamos pagrindinės sritys, kurioms bus skirta ES parama, prioritetai, nustatomi tikslai. Taip pat, anot J. Hahno, lėšų skyrimas vyks pagal principą „kas pirmesnis – tas gudresnis”, t.y. valstybėms narėms, kurios pirmosios baigs derybas dėl Partnerystės susitarimų, anksčiau bus galima skirti finansavimą.

Savo ruožtu, Komisija tikisi, kad beveik visus susitarimus gaus laiku. Kartu, kaip pažymėjo J.Hahnas, labai svarbu užtikrinti, , kad tokie dokumentai būtų parengti kokybiškai, visų pirma atsižvelgiant į valstybių narių vietos ir regionų valdžių interesus. Atitinkamai, kiekvienos valstybės narės savivaldybės ir regionai turi glaudžiai dirbti su vyriausybe, rengiant nacionalines partnerystės programas. Be to,

Pastarasis šios Europos savivaldybių ir regionų institucijų atstovų asamblėjos plenarinis posėdis pirmą kartą organizuojamas sutrumpintas – vietoje įprastinių dvejų dienų jis vyksta tik vieną dieną. Nepaisant riboto grafiko plenarinėje sesijoje buvo priimtos aštuonios nuomonės įprastinės Regionų komiteto darbotvarkės klausimais. Trys iš jų – dėl Europos Komisijos komunikatų „Jaunimo užimtumo srities dokumentų rinkinys” (pranešėjas Enrico Rossi (Toskanos regiono prezidentas, Italija)), „Kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo” (Pranešėjas Anton Rombouts (Hertongenboso miesto meras, Vengrija)) ir „ES reglamentavimo kokybė” (pranešėjas Graham Tope (Londono Satono tarybos narys, Jungtinė Karalystė)).

Taip pat Komitetas patvirtino šiuo metu Europos Sąjungai pirmininkaujančios Airijos prašymu parengtą nuomonę „Atotrūkio inovacijų srityje mažinimas” (Pranešėjas Markku Markkula (Espo miesto tarybos narys, Suomija))

Komitetas taip pat priėmė dvi nuomones dėl Europos Komisijos direktyvų projektų – dėl kontraversiškos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių (pranešėja Andreja Potočnik (Tržičiaus mero pavaduotoja, Slovėnija) ir dėl direktyvos „Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos persvarstymas” projekto pranešėjas Marek Sowa (Mažosios Lenkijos vaivadijos maršalka, Lenkija).

Be to RK įvertino pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos (pranešėjas José Macário Correia (Faro meras, Portugalija)) bei Europos komisijos „poveikio sušvelninimo” ataskaitą „Rinkos padėties raida ir su ja susijusios sklandaus laipsniško pieno kvotų sistemos panaikinimo sąlygos” (pranešėjas René Souchon (Overnės regiono pirmininkas, Prancūzija / ESP)).

Plenarinėje sesijoje dalyvavo devyni Lietuvos delegacijos RK nariai – Zarasų r. savivaldybės meras A. Abromavičius, Vilkaviškio r. savivaldybės tarybos narys A. Bagušinskas, Druskininkų savivaldybės meras R.Malinauskas, Šiaulių m. savivaldybės tarybos narė D. Matonienė, Vilniaus r. savivaldybės tarybos narys G.Paviržis, Tauragės r. savivaldybės tarybos narys R. Piečia, Šilutės r. savivaldybės tarybos narė S. Skutulienė, Alytaus r. savivaldybės meras A. Vrubliauskas, Panevėžio r. savivaldybės meras P. Žagunis.

Kategorija:   Naujienos
Atgal