• Pirmas
  • Naujienos
  • Energinio naudingumo tikslų įgyvendinimui- statybų sektoriaus darbininkų kvalifikacijų tobulinimo planas
2013.07.30-3

Energinio naudingumo tikslų įgyvendinimui- statybų sektoriaus darbininkų kvalifikacijų tobulinimo planas

2013-08-02 0 790 Views

Lietuva įgyvendindama Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2010/31/ES Dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas, kaip ir kitos valstybėsnarės turi užtikrinti tam tikrų įsipareigojimų vykdymą. Direktyva reikalauja, kad valstybės narės parengtų nacionalinius planus, kuriais siekiama padidinti beveik nulinės energijos pastatų skaičių ir užtikrintų, kad būtų skatinamas pastatų pertvarkymas į beveik nulinės energijos pastatus.

Europos Komisijos „Pažangi energetika Europai” (Intelligent Energy Europe (IEE)) programos iniciatyvos „Europos Sąjungos iniciatyva tobulinant statybos darbuotojų, vykdančių aukšto energinio efektyvumo pastatų statybą ir atnaujinimą bei atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimą, kvalifikaciją ir įgūdžius” finansuojamas projektas BUILD UP Skills – EU atsižvelgiant į Europos Sajungos valstybių narių deklaruojamus uždavinius siūlo galimybes suvienyti jėgas ir padidinti kvalifikuotų darbuotojų skaičių Europos statybos sektoriuje, sutelkiant dėmesį į darbininkiškų profesijų tęstinį švietimą ir kvalifikaciją reikalingą energetiškai efektyvių pastatų statybai ir efektyviam atsinaujinančių energetikos šaltinių technologijų panaudojimui.

Kategorija:   Naujienos
Atgal