• Pirmas
  • Naujienos
  • Plenarinis posėdis socialinių problemų tematika Briuselyje

Plenarinis posėdis socialinių problemų tematika Briuselyje

2013-10-04 0 812 Views

Projekto „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybių lygiu” metu buvo atskleistos ir išsiaiškintos smurto iš kliento pusės aktualijos ir problematika Lietuvos socialinių paslaugų srityje. Briuselyje vykusiame posėdyje buvo akcentuota, kad socialinių darbuotojų veikla pasižymi tam tikrais ypatumais: jie dirba nuolat besikeičiančioje socialinėje, politinėje ir kultūrinėje aplinkoje, kontaktuoja su skirtingos socialinės padėties, elgesio ir įvairių socialinių problemų bei psichinių sutrikimų turinčiais žmonėmis, todėl dažnai susiduria su agresija, smurtu ir kitomis profesinėmis rizikomis.

Pažymėta, kad socialiniams darbuotojams, kaip ir kitų didesnės profesinės rizikos sričių darbuotojams, parenkant darbo saugos ir sveikatos priemones, laikomasi požiūrio, kad agresija, smurtas, kaip ir kitos profesinės rizikos pirmiausia turi būti atpažįstamos, įvertinamos, o po to imamasi ir kitų veiksmų, t.y. atitinkamų rizikos valdymo priemonių taikymo.

Buvo aptartas‚ ES šalių lygmenyje parengtas „Gairių, skirtų kovai su smurtu iš kliento pusės, projektas, kuriame nurodoma, kad būtina didinti darbdavių ir darbuotojų sąmoningumą ir supratingumą trečiųjų asmenų smurto klausimais.

Kategorija:   Naujienos
Atgal