• Pirmas
  • Naujienos
  • Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje pritarta daliai LSA siūlymų įstatymų projektams, reglamentuojantiems savivaldybių biudžetus 2014 m.
2013.10.14-1

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje pritarta daliai LSA siūlymų įstatymų projektams, reglamentuojantiems savivaldybių biudžetus 2014 m.

2013-11-14 0 743 Views

 

LSA prašė nepritarti Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10, 12 ir 13 straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIP-1098 išdėstytam siūlymui keisti formulę, pagal kurią apskaičiuojama gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo įplaukų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus. Lietuvos savivaldybių asociacija nepritarė siūlymui atsisakyti iki 2011 m. taikytos formulės, kai planuojamą (prognozuojamą) GPM padidėjimą ar sumažėjimą dėl bendrų ekonominių rodiklių (t.y. dėl natūralaus ekonomikos augimo ar mažėjimo) pasidalindavo valstybės ir savivaldybių biudžetai. Planavimo metu atėmus iš savivaldybių natūralaus GPM pajamų augimo dalį (procentus), savivaldybės netektų paskatų ir motyvacijos siekti darbo vietų išlaikymo ir kūrimo, didesnių verslumo ir investicijų, Lietuvos ekonomikos plėtotės bei mokestinių pajamų augimo savo teritorijose.

Komitetas atsižvelgė į LSA prašymą ir pasiūlė nekeisti GPM apskaičiavimo formulės.

Be to, komitetas pritarė, kad Metodikos įstatymo projekte neliktų nuostatos, kuri privalomai įpareigotų savivaldybes atiduoti dalį viršplaninių pajamų tuo atveju, jei valstybės biudžete nėra patvirtinta asignavimų arba jų nepakanka savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti.

Komitetas taip pat pritarė tokiems LSA siūlymams 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. XIIP-1097:
1. atsisakyti atsiskaitymo tarp savivaldybių už migruojančius mokinius reglamentavimo;
2. papildyti įstatymo projektą nuostata, kuri suteiktų teisę savivaldybėms, įvykdžius bendruosius ugdymo planus ir visiškai patenkinus mokymo reikmes, nepanaudotą specialią tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti perskirstyti kitoms švietimo reikmėms finansuoti, pirmiausia įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
3. metinį savivaldybės grynojo skolinimosi limitą 2014 metais nustatyti ne 10 procentų, o 15 procentų, kaip prašė LSA.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje dalyvavo LSA direktorė Roma Žakaitienė ir direktoriaus pavaduotojas – patarėjas savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais Rimantas Čapas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal