• Pirmas
  • Naujienos
  • Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programos naujienos
logo

Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programos naujienos

2013-11-15 0 766 Views

Taip pat buvo nuspręsta iš sutaupytų programos lėšų finansuoti dar tris projektus iš rezervinio įprastinių projektų sąrašo. Minėti projektai, kuriuose dalyvauja labai daug partnerių iš Lietuvos, buvo pateikti per paskutinįjį kvietimą teikti paraiškas, tačiau dėl nepakankamo lėšų likučio tuomet buvo palikti atsargai, tam atvejui jei anksčiau įgyvendinami projektai sutaupytų lėšų.

Daugiau informacijos apie patvirtintus projektus teikia Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programos Jungtinis techninis sekretoriatas (www.lietuva-polska.eu).

 

Rengiama naujojo laikotarpio Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programa

Lapkričio 15 d. Vilniuje posėdžiavęs 2014-2020 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programos Jungtinis programavimo komitetas aptarė šios programos gaires.

Iš Europos Komisijos pasiūlytų vienuolikos prioritetinių sričių 2014-2020 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo abipus sienos programoje nuspręsta pasirinkti keturias:

  • aplinkosauga ir gamtinių išteklių efektyvumo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant atliekų tvarkymo sektoriui bei kultūrinio paveldo apsaugai;
  • užimtumo ir darbo jėgos mobilumo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant verslo ir investicijų skatinimui, aplinkai draugiškam ekonomikos augimui, darbo rinkų integracijai;
  • socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu, ypatingą dėmesį skiriant investicijoms į sveikatos apsaugos infrastruktūrą bei miestų teritorijų regeneracijai;
  • institucinių gebėjimų stiprinimas bei efektyvaus viešojo administravimo skatinimas.
Kategorija:   Naujienos
Atgal