2013.12.17-1

Paskutinis 2013-ųjų LSA Valdybos posėdis

2013-12-17 0 948 Views

Gruodžio 17 d. Lietuvos savivaldybių asociacijoje vyko paskutinis šiais metais LSA Valdybos posėdis, kuriame svarstyti klausimai susiję su euro įvedimu, melioracijos įstatymo pakeitimais, savivaldybių ir regionų žiniasklaidos bendradarbiavimu, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, bei savivaldybių ugniagesių komandomis.

     2013.12.17-2     2013.12.17-3

Lietuvos banko valdybos pirmininkas V. Vasiliauskas pristatė Euro kiekybinio tyrimo rezultatus. Posėdyje taip pat dalyvavo ir Žemės ūkio ministerijos atstovai. LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais G. Vaičionis pristatė klausimą dėl Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, kurį išsamiau pakomentavo Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius A. Petkevičius.

Asociacijos atstovė viešiesiems ryšiams S. Žadvidaitė pristatė Lietuvos žurnalistų sąjungos siūlymą kartu aptarti savivaldybių ir regionų žiniasklaidos bendradarbiavimo galimybes. LSA Valdyba priėmė protokolinį sprendimą pritarti susitikimui su LŽS vadovais ir ieškoti bendrų sprendimų, siekiant, kad informacija būtų pateikiama objektyviai, o žurnalistų taikomos priemonės ir veiksmai atitiktų profesinės etikos normas.

2013.12.17-4     2013.12.17-5     2013.12.17-6

LSA direktoriaus pavaduotojas R. Čapas pateikė informacija apie patobulintą 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Valdyba nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl savivaldybių finansinių problemų sprendimo su prašymu, rengiant Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo projektą, numatyti konkrečius sprendimo būdus, susijusius su gyventojų pajamų mokesčio pajamų netekčių kompensavimu savivaldybėms. Apskaičiuojant gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) procentą, tenkantį visų savivaldybių biudžetams, savivaldybės nuo 2011 m. neteko natūralaus GPM prognozuojamo prieaugio dėl bendrų ekonominių rodiklių ir atsidūrė kritiškoje finansinėje padėtyje.

Tokia praktika ne tik atėmė iš savivaldybių suinteresuotumą skatinti užimtumą, investicijas, ūkinę veiklą ir pajamų augimą jų teritorijose, bet ir faktiškai įšaldė savivaldybių biudžetų pajamas krizinių metų lygyje.

Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos organizavimo klausimai ne kartą buvo svarstyti LSA valdyboje. Šį kartą posėdyje svarstytas Kalvarijos savivaldybės mero inicijuotas klausimas dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų finansavimo ir jų pavaldumo keitimo. Siūlymui inicijuoti savivaldybių ugniagesių komandų pavaldumo keitimą, jas prijungiant prie apskričių ugniagesių komandų, pritarta nebuvo. Kartu dar kartą buvo pažymėta, kad reikia siekti, jog būtų užtikrintas tinkamas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų finansavimas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal