Konkurencijos taryba kreipiasi į Lietuvos savivaldybes

2013-12-19 0 983 Views

Lietuvos gyventojams ir ūkio subjektams savivaldybių administracijų bei miestų ar rajonų tarybų priimami sprendimai dėl transporto, atliekų surinkimo, daugiabučių administravimo ir šilumos ūkio yra ypač aktualūs.

Reaguodami į verslo ar privačių asmenų pareiškimus, Konkurencijos tarybos ekspertai dažniausiai atlieka pirminį situacijos vertinimą ir, nustatę pažeidimo tikimybę, prevenciniu raštu kreipiasi į viešojo administravimo subjektus, siūlydami pakeisti sprendimus, ribojančius konkurenciją, ūkinės veiklos ir privačios iniciatyvos laisvę.

Deja, ne visos savivaldybės geranoriškai reaguoja į Konkurencijos tarybos įspėjimus, o neretai juos apskritai ignoruoja tol, kol taryba nepradeda tyrimo dėl galimų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimų.

Iš 25 šiuo metu Konkurencijos tarybos atliekamų tyrimų – 6 susiję su įvairių miestų savivaldybių veikla.

Konkurencijos taryba šiuo metu analizuoja skundą gautą iš Šiaulių regiono vartotojų dėl galimų konkurencijos ribojimų privatiems vežėjams, norintiems įsijungti į Šiaulių miesto viešojo transporto sistemą, taip pat informaciją dėl Šiaulių ir Mažeikių miestų savivaldybių sprendimų galimai ribojančių konkurenciją šilumos ūkyje.

Konkurencijos taryba siekia, kad visos valstybės ir savivaldybių institucijos sudarytų nediskriminacines konkurencijos sąlygas ir veiktų viena kryptimi – savo veiksmais skatintų veiksmingą konkurenciją.

Tikimės, kad būtent Konkurencijos tarybos birželio 19 d. nutarimas dėl keleivių vežimo paslaugų Vilniuje paskatino Vilniaus miesto savivaldybę oficialiame Europos Sąjungos informaciniame leidinyje paskelbti konkursus privatiems vežėjams, norintiems įsijungti į Vilniaus viešojo transporto sistemą ir taip vežėjams užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas, o bendros Konkurencijos tarybos ir Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje pastangos lėmė Jonavos rajono savivaldybės sprendimą rengti Specialiojo plano pakeitimą, susijusį su šilumos tiekimo organizavimu.

Konkurencijos tarybos ekspertai yra parengę Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires (toliau – Gairės), kurios išsamiai paaiškina viešojo administravimo subjektams, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse. Konkurencijos tarybos ekspertai kartu su Gairėmis parengė ir trumpą 15 punktų klausimyną, kuris padės greitai įvertinti galimą sprendimo poveikį konkurencijai.

Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat organizuoja Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gairių pristatymus. Š.m. rugsėjo 26 d. Gairės buvo pristatytos Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėse, spalio 7 d. – Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojams, o spalio 24 d. – Lietuvos savivaldybių asociacijos Tarybos nariams.

Konkurencijos taryba tikisi sklandaus ir abipusiu pasitikėjimu grįsto bendradarbiavimo su Lietuvos savivaldybėmis, o visus viešojo administravimo subjektus, susidomėjusius Gairių pristatymais, maloniai kviečia kreiptis tel. (8 5) 262 26 17 arba
el. p.: justina.paulauskaite@kt.gov.lt

Kategorija:   Naujienos
Atgal