Susitikimas atliekų tvarkymo klausimais

2014-02-21 0 968 Views

Susitikimo metu LSA prezidentas išsakė valdybos poziciją nepritarti pakeitimams, susijusiems su regioninių atliekų tvarkymo sistemų valdymu bei ekonominių sankcijų taikymu savivaldybėms, neįvykdžiusioms Atliekų tvarkymo įstatyme ir Valstybiniame atliekų tvarkymo plane joms nustatytų užduočių, taip pat projekte numatytai nuostatai, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių gali steigti tik visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės bei tai, kad regione gali veikti tik vienas administratorius.

A.Salamakinas informavo, kad atliekų tvarkymo aktualijoms komitetas planuoja skirti pagrindinį dėmesį ir minėti klausimai bus svarstomi kovo mėnesį. Komiteto pirmininkas užtikrino, jog rengiant nuomonę bus tariamasi su savivaldybėmis.

Kategorija:   Naujienos
Atgal