logo sbp 1-small-600

Rengiama Pietų Baltijos bendradarbiavimo programa

2014-03-21 0 983 Views

Naujoji programa, kurios devizu pasirinktas šūkis „žaliasis ir mėlynasis augimas”, rodantis orientaciją į ekologiją bei jūra pagrįstą ekonomiką, turės penkias prioritetines ašis:
– Pietų Baltijos mėlynosios ir žaliosios ekonomikos tarptautinės veiklos ir inovacinių gebėjimų stiprinimas (mėlynojo ir žaliojo ekonomikos sektoriaus dalyvavimo tarptautinėje prekyboje skatinimas bei inovacijų mainai);
– Pietų Baltijos gamtinio ir kultūrinio potencialo išnaudojimas mėlynąjam ir žaliąjam augimui (platesnis programos teritorijos gamtinio ir kultūrinio potencialo išnaudojimas darniam augimui bei didesnis žaliųjų technologijų naudojimas siekiant mažinti užterštumą);
– Sieną kertančių jungčių stiprinimas mėlynosios ir žaliosios ekonomikos skatinimui (transporto paslaugų kokybės Pietų Baltijos teritorijoje gerinimas);
– Žmogiškųjų gebėjimų didinimą mėlynajam ir žaliajam Pietų Baltijos augimui (jaunimo, dirbančio mėlynosios ir žaliosios ekonomikos sektoriuose, skaičiaus didinimas per bendras iniciatyvas);
– Pietų Baltijos vietos veikėjų bendradarbiavimo gebėjimų didinimas.

Pietų Baltijos programa apims 118,5 tūkst. kvadratinių kilometrų plotą, į kurį patenka Danijos Bornholmo sala ir dalis Zelandijos regiono, Lietuvos Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritys, Lenkijos Ščecino miestas bei Ščecino, Stargardo, Košalino, Slupsko, Starogardo, Gdansko, Trojmiesto ir Ebliongo subregionai, Švedijos Kalmaro, Blekingės ir Kronoborgo apskritys bei Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos Šiaurės Vakarų Meklenburgo, Rostoko, Pomeranijos-Riūgeno, Pomeranijos-Greifsvaldo žemes (Landkreise) bei atskirasis miestas Rostokas.

Kaip ir 2007-2013 m. laikotarpiu, programos vadovaujančiąja institucija bus Lenkijos regionų plėtros ir infrastruktūros ministerija, Lietuvoje veiks programos informacinis centras.

Kategorija:   Naujienos
Atgal