• Pirmas
  • Naujienos
  • Diskusija su Europos švietimo fondo atstovais dėl jaunimo įsidarbinimo gerinimo bendradarbiaujant mokslo, verslo ir vietos valdžių institucijoms
2014.03.28-1

Diskusija su Europos švietimo fondo atstovais dėl jaunimo įsidarbinimo gerinimo bendradarbiaujant mokslo, verslo ir vietos valdžių institucijoms

2014-03-31 0 1167 Views

Susitikime, kuriame taip pat dalyvavo LSA direktorė R. Žakaitienė, švietimo ir kultūros, socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, aukštojo mokslo bei profesinio mokymo įstaigų, Pramonininkų konfederacijos atstovai, buvo aptartos Europos švietimo fondo veiklos plėtros Lietuvoje galimybės, diskutuota dėl demografinių ir socialinių iššūkių sprendimo perspektyvų pasinaudojant vieno turtingiausių Vokietijos regionų – Baden Viurtenburgo (Baden Wurtenburg) patirtimi. Pristatydamas Europos švietimo fondo veiklą bei galimybes V. Šusteris pabrėžė galimybes, kurias atveria efektyvus švietimo, vietos valdžių bei pramonės bendradarbiavimas, įvairūs jaunimo mokslo ir profesinės praktikos suderinimo modeliai. LSA direktorė R. Žakaitienė akcentavo gerosios Vokietijos patirties svarbą, ne tik stiprinant viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, bet ir tam tikra prasme šviečiant verslo atstovus, formuojant labiau teigiamą jų požiūrį į darbo vietoje kvalifikaciją norintį įgyti jaunimą.

2014.03.28-4     2014.03.28-5     2014.03.28-6

V. Šusteris – buvęs ilgametis Štutgarto miesto (Vokietija) meras, beveik visų Europos valstybių vietos ir regionų valdžių asociacijas vienijančios Europos savivaldybių ir regionų tarybos (angl. Council of European Municipalities and Regions) prezidentas. Būdamas Štutgarto miesto meru jis įkūrė jaunimo verslumo skatinimui skirtą paramos schemą, paremtą savivaldybės garantijomis, nemokama ar labai pigia privataus sektoriaus nenaudojamų patalpų nuoma ir kitokiomis jaunimo verslo iniciatyvas skatinančiomis priemonėmis. Jo įsteigtas Europos švietimo fondas įgyvendina įvairias iniciatyvas, susijusias su besimokančio ar nesimokančio jaunimo profesiniu mokymu, įdarbinimu, pramonės ir mokslo bei profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo skatinimu. Viena sėkmingiausių veiklos sričių – profesinį išsilavinimą turinčio ar ketinančio įgyti jaunimo praktikų organizavimas Vokietijos įmonėse.

Kategorija:   Naujienos
Atgal