• Pirmas
  • Naujienos
  • Turine pristatyta D. Matonienės nuomonė dėl tvarių miestų

Turine pristatyta D. Matonienės nuomonė dėl tvarių miestų

2014-09-15 0 720 Views

Pagrindinis dėmesys diskusijose buvo skirtas investicijų į miestus bei regionus svarbai kuriant žaliąją ekonomiką bei kuriant naujas darbo vietas Europoje. Miestų žalinimas, ekologiškų darbo vietų kūrimas, taupus ir protingas išteklių naudojimas, tai tik keli iš daugelio veiksnių, galinčių paskatinti žaliosios ekonomikos augimą. Regionų komiteto pirmininkas Michelis Lebrunas (Michel Lebrun) savo įžanginėje kalboje pabrėžė, kad žaliosios ekonomikos augimas negalimas be integruoto požiūrio, kuris apimtų socialinius, ekonominius, aplinkosauginius aspektus.

Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO) atstovė Kler Čiarbit (Claire Charbit) akcentavo miestų, kaip ekonomikos variklio, žalinimo svarbą, bei pabrėžė, kad prie to turi prisidėti vietos ir regionų valdžios institucijos, formuodamos žaliojo ekonomikos augimo vietos lygmeniu politiką.

Svečio teisėmis diskusijose pakviesta dalyvauti Lietuvos delegacijos Regionų komitete narė Daiva Matonienė, pritardama išsakytoms mintims akcentavo, kad tvarus vystymasis turi būti Europos Sąjungos miestų plėtros politikos dalimi. „Labai vertinu man suteiktą galimybę pristatyti savo nuomonę Regionų Komiteto biuro nariams bei džiaugiuosi, kad būdama mažos šalies atstove turėjau galimybę parengti nuomonę tokia svarbia visai Europai bei tuo pačiu Lietuvai, tema ir pasidžiaugti, kad Europos Komisija jau atsižvelgė į daugelį nuomonėje pateiktų pasiūlymų ir ėmėsi priemonių, kad jie būtų kuo greičiau įgyvendinti. Tačiau kalbėdama apie miestų plėtrą norėčiau akcentuoti, kad labai svarbu nepamiršti ir mažų bei vidutinio dydžio miestų, kuriuose gyvena mažiau nei 100 000 gyventojų, kadangi tokie miestai Europos Sąjungoje sudaro virš 50% visų miestų.”,- sakė D. Matonienė. Kalbėdama apie miestų skatinimą vystyti žaliąją ekonomiką, D. Matonienė akcentavo, kad būtų skatinami ne vien didmiesčiai, bet ir mažesni nei 100000 gyventojų turintys miestai, be kita ko, suteikiant jiems galimybę varžytis dėl Europos žaliosios sostinės apdovanojimo.

Diskusijose taip pat buvo akcentuojama svarba skatinti privačias bei viešąsias investicijas į žaliosios ekonomikos kūrimą. Diskusijose dalyvavęs Europos investicijų banko (EIB) pirmininko pavaduotojas, atsakingas už sanglaudos politiką, Vilhelmas Moltereris (Wilhelm Molterer) apgailestavo, kad Europoje žioji didžiulė investavimo „skylė”, kuri tolydžio didėja ir mažina Europos konkurencingumą. Todėl, pasak jo, „privalu kuo skubiau didinti investicijas į infrastruktūros modernizavimą, efektyvų išteklių panaudojimą, švietimą, inovacijas bei mokslinius tyrimus, bei skatinti mažų ir vidutinių įmonių plėtrą.” EIB yra pasirengęs finansuoti projektus, tačiau jis nėra projektų rengėjas, todėl jis ragina valstybes nares būti aktyvesnes. Be to, p. Moltereris pabrėžė, kad norint sėkmingo projektų įgyvendinimo, labai svarbus teisinės aplinkos stabilumas ir aiškumas, bei bendradarbiamimas visais valdymo lygiais, privačių lėšų pritraukimas į infrastruktūros projektus. „Didžiausias investicijų priešas yra nežinomybė”,- pabrėžė p. Moltereris.

Diskusiją vainikavo Turino deklaracijos, kurioje pabrėžiama kompleksinė miestų ir regionų vystymo svarba, bei akcentuojamos konkrečios politikos sritys, kuriose norima daugiau pažangos, vienbalsis patvirtinimas. Minėtoji deklaracija bus pateikta Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui, išrinktajam Europos Komisijos Pirmininkui, Europos Parlamento Pirmininkui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų Pirmininkui, ES Tarybai pirmininkaujančiai Italijai ir ES Tarybai pirmininkausiantiems Latvijai ir Liuksemburgui.

Regionų komiteto biurui atstovauja du Lietuvos delegacijos Regionų komitete nariai: Lietuvos delegacijos Regionų komitete vadovas Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Arnoldas Abramavičius bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Gediminas Paviržis.

Kategorija:   Naujienos
Atgal