MRU1 600

LSA direktorė išrinkta MRU tarybos pirmininke

2015-01-23 0 980 Views

 

Universitetą valdo Taryba, Senatas ir rektorius. MRU Taryba sudaryta iš 9 narių. Šiemet universiteto studentų atstovybė į ją skyrė Lauryną Juozapaitį, universiteto akademinė bendruomenė skyrė prof. dr. Letą Dromantienę, prof. dr. Saulių Greičių, prof. dr. Vytautą Pakalniškį ir prof. dr. Juozą Žilį.

 

MRU2 600                            MRU3 600

Kiti keturi Tarybos nariai renkami viešo konkurso būdu iš asmenų, nepriklausančių universiteto personalui ir studentams, juos skiria Senatas. Šioje Taryboje tai – Česlovas Juršėnas, Gediminas Vagnorius, Roma Žakaitienė ir universitetui nepriklausančios studentų atstovybės paskirtas Jovydas Dumarkas.

Naujoji MRU Taryba pirmajame posėdyje pasirašė įsipareigojimus vadovautis universiteto ir visuomenės interesais bei sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas.

MRU4 600

MRU Statutas numato, jog universiteto Taryba, įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą universiteto strateginį veiklos planą, renka, skiria ir atleidžia rektorių. Taip pat – rektoriaus teikimu nustato studijų kainą, bendrą studijų vietų skaičių, tvirtina vidaus tvarkos taisykles, atlieka kitas funkcijas.

MRU studijuoja virš 17 000 studentų.

 

Fotografijų autorius – Vidūnas Gelumbauskas

Kategorija:   Naujienos
Atgal