• Pirmas
  • Naujienos
  • Turizmo tarybos prioritetai – kultūrinis, ekologinis, verslo ir sveikatos turizmas

Turizmo tarybos prioritetai – kultūrinis, ekologinis, verslo ir sveikatos turizmas

2015-01-30 0 1004 Views

Po ilgos pertraukos sausio 29 dieną Vilniuje vyko Turizmo tarybos posėdis, kuriame pristatyti 2014–2020 metų Lietuvos turizmo politikos prioritetai, Valstybinio turizmo departamento (VTD) prie Ūkio ministerijos veiklos vizija, svarbiausi 2015 m. uždaviniai ir turizmo rinkodaros klausimai. Kalbėta ir apie didžiausio turistinio potencialo vietoves Lietuvoje bei kultūros objektus, 2014–2020 metais finansuojamus ES investicijų lėšomis, pranešė Ūkio ministerija.

Išskirti trys pagrindiniai turizmo srities tikslai: gerinti infrastruktūrą ir kokybę, didinti žinomumą ir mažinti sezoniškumo įtaką. Ūkio ministerija yra numačiusi patvirtinti Lietuvos turizmo rinkodaros 2015–2020 m. strategiją. Šiuo metu yra vykdomi Lietuvos turizmo rinkodaros priemonių efektyvumo kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai tikslinėse atvykstamojo turizmo rinkose.

Pagal dvi ES struktūrinių fondų lėšų priemones 2014–2020 metais šalies turizmo rinkodaros veikloms vykdyti bus skirta daugiau nei 29 mln. eurų. Planuojama, kad šiuos projektus galės įgyvendinti VTD, savivaldybių administracijos ir turizmo verslo asociacijos.

Posėdyje buvo diskutuota ir apie nepakankamą turizmo statistinių duomenų rinkimą. Dėl šios priežasties sunku įvertinti turizmo poveikį ir kitimo tendencijas kultūrinio, verslo, sveikatos (medicinos) turizmo srityse.

Turizmo taryba – kolegialus patariamasis organas svarbiausiems turizmo plėtros ir skatinimo klausimams nagrinėti. Jos narė yra ir Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė.

Kategorija:   Naujienos
Atgal