WP 20150520 004 600

Aptarti svarbiausi darbai atliekų tvarkymo srityje

2015-05-21 0 1031 Views

 

Valstybinio atliekų tvarkymo plane nustatyti 2014-2020 metų laikotarpio atliekų tvarkymo tikslai ir priemonės, valstybinės ir savivaldybėms tenkančios atliekų tvarkymo užduotys, nacionalinės ir Europos Sąjungos paramos finansavimo kryptys.

Diskusijoje LSA vadovas teigė, kad savivaldybės stengiasi įgyvendinti numatytas atliekų tvarkymo plano priemones, nors kartais kyla ir nesklandumų. Kaip pavyzdžius, R.Malinauskas pateikė gyventojų nusiskundimus dėl susidarančių nemalonių kvapų, nepakankamą konteinerių kiekį, kad visi gyventojai galėtų rūšiuoti atliekas, nepakankamą švietimą ir informaciją apie atliekas, kurių negalima mesti į bendrus komunalinių atliekų konteinerius bei kita.

Valstybinio plano 2014 metų rezultatus aptaręs aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas teigė, šioje srityje Lietuva, palyginti su kitomis Europos valstybėmis, jau nebe tarp atsilikėlių, o tarp vidutiniokų. Nors vis dar patenkame į šalių, kurios sąvartynuose šalina daugiausia atliekų, dešimtuką, perdirbdami atliekas jau beveik pasiekėme Europos šalių vidurkį.

Pavyzdžiui, Lietuva sąvartynuose šalina kur kas daugiau atliekų (64 proc.) negu Estija (16 proc.), bet mažiau nei Latvija (83 proc.). Mūsų šalyje perdirbama daugiau atliekų (21 proc.) nei Estijoje (14 proc.) ir Latvijoje (11 proc.), kompostuojama taip pat daugiau (8 proc.) nei Estijoje ir Latvijoje (6 proc.). Deginame gerokai mažiau (7 proc.) atliekų nei estai (64 proc.), bet lenkiame Latviją, kuri apskritai nedegina atliekų.

Tarp svarbesnių 2014 m. įgyvendintų priemonių – nustatytas draudimas sąvartynuose šalinti nuotekų dumblą, pradėta kurti užstato už vienkartines pakuotes sistema. Gaminio ar pakuotės atliekų programos skirtų lėšų savivaldybės nusipirko daugiau kaip 58 tūkst. pakuočių atliekų konteinerių, sutvarkyta 1000 tonų bešeimininkių padangų atliekų.

Už papildomai skirtas dotacijas savivaldybės įsigys 126 217 pakuočių atliekų surinkimo konteinerių individualiems namams, sutvarkys 2 400 t padangų atliekų. Šiems projektams skirta apie 4,5 mln. eurų.

2015-aisias numatyta peržiūrėti nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, inicijuoti teisės aktus, kurių reikia energijai gaminti naudojamų atliekų kainodarai reglamentuoti, baigti statyti mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginius, parengti mažos apimties kompostavimo tvarką, įvertinti valstybės paramos atliekų tvarkymui efektyvumą.

Kategorija:   Naujienos
Atgal