• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA valdyboje – sprendimai dėl kitų metų savivaldybių finansinės padėties
valdybaspalisbendras 600

LSA valdyboje – sprendimai dėl kitų metų savivaldybių finansinės padėties

2015-10-07 0 825 Views

Valdybos posėdyje dalyvavęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) direktorius Remigijus Baniulis pristatė Lietuvos ugniagesių savanorių veiklos ugniagesių komandų kūrimo ir formavimo savivaldybėse problemas.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 276 savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandos. Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų funkcijai vykdyti iš valstybės biudžeto pernai skirta 17,396 mln. eurų.

Pasak R. Baniulio, norint priešgaisrinės apsaugos sistemą padaryti efektyvesne, šiuo metu nerandama kito kelio kaip bandyti dalį savivaldybėse veikiančių priešgaisrinių tarnybų etatų keisti ugniagesiais savanoriais.

Su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pranešimu galite susipažinti čia.

Valdybos susitikime dalyvavusi lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė pristatė savo vizitų į šalies savivaldybes tikslus, aptarė Lygių galimybių įstatymo reikalavimų vykdymą.

kontroliere 600

Vienas svarbiausių šios valdybos klausimų – kitų metų biudžetas. Valdybos nariai iš esmės pritarė Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui, kurį Finansų ministerija pateikė derinti LSA.

Įstatymo projekte numatoma, kad savivaldybių biudžetų pajamos 2016 metais iš visų pajamų šaltinių sudarys 2,5094 mlrd. eurų. Palyginti su 2015 metų 2,221016 mlrd. eurų planu, jos didės 13 procentų, arba 288,4 mln. mln. eurų.

Be to, visoms savivaldybėms tenkantis gyventojų pajamų mokesčio (GPM) procentas (savarankiškų savivaldybių pajamų dalis) padidės nuo 72,8 procento, taikyto 2015 metais, iki 75,49 procento 2016 metais, o GPM prognozuojamos įplaukos į savivaldybių biudžetus 2016 metais sudarys 1,114679 mlrd. eurų.

valdybaspaliskampas 600

Valdyba taip pat nutarė siūlyti nustatyti įstatyme terminą (ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo įstatymo įsigaliojimo dienos), per kurį valstybės institucijos ir įstaigos turi pateikti savivaldybėms informaciją apie prognozuojamas valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas. Toks įstatymo papildymas sudarytų savivaldybėms geresnes galimybes atsižvelgti į visų ateinančių metų esminius įsipareigojimus.

Minėtame Biudžeto įstatymo projekte taip pat numatoma, jog nuo 2016 metų savivaldybėmis donorėmis bus tos, kurių prognozuojamos pajamos iš GPM vienam savivaldybės gyventojui yra didesnės nei vidutinės visų savivaldybių prognozuojamos pajamos iš GPM vienam gyventojui. Kitąmet donorėmis taps Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei Neringos savivaldybės.

Kitas svarbus dalykas, kurio ne vienerius metus siekė LSA – pagal įstatymo projekto nuostatas, nei vienos savivaldybės 2016 metų biudžeto prognozuojamos pajamos palyginamaisiais dydžiais ir sąlygomis nebus mažesnės, negu pajamos, kurias ji turėjo 2015 metais.

LSA valdyba taip pat nutarė pritarti Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo projektui bei siūlyti iš savivaldybės biudžeto finansuojamų švietimo įstaigų patalpų plotą nuo 2017 metų skaičiuoti kaip bendrą, o ne naudingą, kaip yra iki šiol.

Valdybos nariai taip pat delegavo naują LSA atstovą į Lietuvos švietimo tarybą. Juo tapo LSA Švietimo ir kultūros komiteto narė, Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė,

Valdyba nepritarė siūlymui patvirtinti Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo metodiką.
Posėdyje buvo priimtas nutarimas ir dėl Lietuvos delegacijų ES Regionų komitete (ES RK) bei Europos Tarybos Vietos ir Regionų valdžių kongrese (ETVRVK) sudėčių pakeitimo.

Po 2015 m. kovo mėnesį įvykusių savivaldybių tarybų rinkimų kai kurie Lietuvos delegacijos ES RK ir ETVRVK nariai prarado savivaldybės tarybos nario mandatus, todėl delegacijose liko laisvos vietos. Į jas LSA prašymu regionų plėtros tarybos pateikė savo kandidatūras. Vadovaudamasi tolygaus politinio ir teritorinio atstovavimo principais, LSA valdyba nutarė į Lietuvos atstovams priklausančias RK narių vietas Vidaus reikalų ministerijai teikti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Andželos Šakinienės bei Elektrėnų mero Kęstučio Vaitukaičio kandidatūras. Į Lietuvos ET VRVK pakaitinių narių vietas siūloma teikti Kretingos rajono mero pavaduotojos Danutės Skruibienės ir Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės kandidatūras.

Taip pat buvo pritarta Vilniaus miesto savivaldybės siūlymui inicijuoti tam tikrų teisės aktų pakeitimus, kadangi juose bei praktikoje naudojamos sąvokos „bendrojo naudojimo žemės sklypas“ ir „faktiškai naudojama teritorija“ dažnai nesutampa.

LSA valdyba taip pat sprendė „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų klausimus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal