• Pirmas
  • Naujienos
  • Regionų komitete – raginimas savivaldybėms susirūpinti demografiniais pokyčiais Europoje
Abram

Regionų komitete – raginimas savivaldybėms susirūpinti demografiniais pokyčiais Europoje

2015-12-08 0 1042 Views

Gruodžio 7 d., pirmadienį, RK komitete surengtoje konferencijoje buvo pristatytas Susitarimas dėl demografinės kaitos. Juo siekiama ES mastu suvienyti Europos vietos bei regionų valdžios institucijas, nevyriausybines organizacijas, mokslo bei verslo atstovus, ir kartu kurti bei diegti inovatyvius, gerąja praktika paremtus sprendimus, padėsiančius atremti su žmonių senėjimu Europoje susijusius iššūkius. Pagrindinės susitarimo veiklos kryptys, kuriose bus siekiama dalintis patirtimi bei žiniomis – aktyvus bei sveikas senėjimas .

„Labai svarbu į šį klausimą atkreipti jaunimo dėmesį ir ugdyti jų toleranciją vyresniajai kartai, taip pat vietos lygiu kurti pagyvenusiems asmenims pritaikytą aplinką išnaudojant inovatyvius informacinių technologijų sprendimus,“ – konferencijoje skaitytame pranešime teigė A. Ambramavičius, kuris yra ir RK nuomonės apie demografinę kaitą rengėjas.

Būtinybę skatinti dialogą tarp kartų ir ugdyti toleranciją vyresnio amžiaus žmonėms pabrėžė ir RK pirmininkas Markku Markkula, kalbėjęs apie tai, kad galime pakeisti požiūrį į senėjimą, kurdami vyresnio amžiaus žmonėms pritaikytas viešąsias erdves, transporto, namų ūkių, viešųjų paslaugų infrastruktūrą.

Susitarimo dėl demografinės kaitos pagrindu įsteigta tarptautinė nepelno organizacija, prie kurios savanoriškais pagrindais gali jungtis įvairios ES dirbančios organizacijos, norinčios prisidėti kuriant konkrečius inovatyvius sprendimus bei juos įgyvendinant ligų prevencijos, slaugos, socialinės apsaugos, viešųjų paslaugų ir kitose srityse. Šiuo metu prie susitarimo jau prisijungė 77 organizacijos, iš kurių – 46 vietos bei regioninės valdžios institucijos. Pastarosios daugelio konferencijoje kalbėjusių pranešėjų buvo paminėtos kaip vienos svarbiausių partnerių, atsakingų už teritorijų, viešosios infrastruktūros planavimą bei viešųjų paslaugų teikimą.

Šios organizacijos nariais gali tapti ir Lietuvos savivaldybės bei organizacijos, norinčios pristatyti savo gerosios praktikos pavyzdžius ir pasisemti patirties, kaip pritaikyti savo erdves bei paslaugas senstančiai visuomenei, ugdyti toleranciją, mažinti atskirtį tarp kartų.

Europoje 2010 metais gyveno 17,4 proc. žmonių virš 65 metų amžiaus. Prognozuojama, jog 2060-aisiais tokio amžiaus žmonių bus 30 proc.
Lietuvoje Statistikos departamento duomenimis 2010–2013 metais buvo fiksuojama darbingo amžiaus bei vaikų skaičiaus mažėjimo tendencija, o 2014 m. pradžioje 65 metų ir vyresnių žmonių dalis Lietuvoje sudarė 18,4 proc.

Daugiau informacijos apie Susitarimą dėl Demografinės kaitos bei galimybę registruotis rasite čia.

Kategorija:   Naujienos
Atgal