• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybės skatinamos aktyviau dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo veikloje

Savivaldybės skatinamos aktyviau dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo veikloje

2015-12-22 0 1209 Views

Susitikime Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) direktorė pabrėžė, kad LSA nuolat skatina savivaldybes daugiau prisidėti prie projektų, skirtų perduoti patirtį Rytų partnerystės šalims. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl savivaldybės nėra labai aktyvios teikiant paramą besivystančioms kaimynėms, yra per mažai žinių apie vystomojo bendradarbiavimo reikšmę, jo tikslus ir galimas formas.

Pasak R. Žakaitienės, atsiliepdama į minėtų šalių prašymus įgyti patirties vietos savivaldos reformos, regionų vystymosi ir energinio efektyvumo klausimais, LSA pateikė tris koncepcijas 2016 metų Vystomojo bendradarbiavimo projektams. Ji pabrėžė, kad LSA pasirengusi prisidėti prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) iniciatyvų viešinant vystomąjį bendradarbiavimą Lietuvos savivaldybėse, o savivaldybių ekspertai galėtų dalyvauti Lietuvos institucijų įgyvendinamuose Dvynių („twining“) projektuose, kuriuose perduotų savo patirtį įvairiose srityse savivaldos lygmeniu.

Šiais metais URM vystomajam bendradarbiavimui skyrė beveik 1 mln. eurų. Buvo įgyvendinta apie 60 projektų Rytų partnerystės šalyse, ypač daug paramos skirta Ukrainai, Gruzijai, Baltarusijai.

URM ragino ministerijas bei kitas valstybės ir savivaldybių institucijas savo lėšomis prisidėti prie vystomojo bendradarbiavimo, didinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, apsvarstyti galimybes į veiklą įtraukti verslo bei nevyriausybines organizacijas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal