• Pirmas
  • Naujienos
  • Vilniuje – apie savivaldybių vaidmenį įgyvendinant Baltijos jūros strategiją
urm BJS 1200

Vilniuje – apie savivaldybių vaidmenį įgyvendinant Baltijos jūros strategiją

2016-03-01 0 813 Views

Vasario 29 d. Vilniuje Užsienio reikalų ministerijoje vykusiame strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijos posėdyje pagrindinis dėmesys skirtas socialinių partnerių įtraukimui į strategijos įgyvendinimą.

Posėdyje Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė, Birštono merė Nijolė Dirginčienė teigė, kad šalies savivaldybės, įgyvendindamos atliekų tvarkymo projektus, spręsdamos oro taršos problemas, organizuodamos vandens tiekimą, transporto srautų valdymą, spręsdamos sveikatos apsaugos klausimus, įgyvendindamos energinio efektyvumo priemones, prisideda ir prie Baltijos jūros strategijos tikslų įgyvendinimo. Savivaldybės taip pat dalyvauja teritorinio bendradarbiavimo programose, kuriose didelis dėmesys skiriamas aplinkosaugai.

Merė pabrėžė, kad strategija neturi konkretaus finansavimo šaltinio, todėl ypač aktuali savivaldybėms yra informacija apie kitus šaltinius bei programas, kurioms jos galėtų teikti paraiškas.

N. Dirginčienė išskyrė ir kitus iššūkius, su kuriais susiduria savivaldybės. Vienas jų – žmogiškieji ištekliai ir gebėjimai. Visos 60 šalies savivaldybių yra labai skirtingos: vienos labai aktyviai dalyvauja įgyvendinant projektus ir turi sukaupusios didelę patirtį, kitos tai daro mažiau. Tačiau tik nedidelė dalis savivaldybių yra pajėgios dalyvauti tarptautiniuose projektuose, būti projektų pagrindinės įgyvendinančios institucijos.

„Savivaldybėms reikėtų mokymų projektų rengimo klausimais. Taip pat svarbu būtų savivaldybes supažindinti su kitų šalių patirtimi, kaip socialiniai partneriai įtraukiami į strategijos įgyvendinimą,“ teigė LSA tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė.

Ji paminėjo ir partnerių paieškos problemas bei poreikį sukurti duomenų bazę, kurioje būtų galima rasti informaciją apie projektus, projektų temas, partnerius, projektų rezultatus, projektų finansinius šaltinius ir panašiai. N. Dirginčienė pasveikino ministerijos iniciatyvą organizuoti išvykas į savivaldybes aptarti strategijos įgyvendinimo klausimus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal