Seime priimti savivaldybėms naudingi pakeitimai

2016-04-14 0 1231 Views

Balandžio 14 dieną, ketvirtadienį, Seimas patvirtino tai leidžiančius Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus, kuriuos Finansų ministerija (FM) parengė atsižvelgus į Lietuvos savivaldybių asociacijos poziciją.

Šie pokyčiai palies visas Lietuvos savivaldybes, išskyrus trijų didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.

Nuo šių metų įsigaliojus naujam biudžeto planavimo būdui mažosios savivaldybės prarado galimybę pasinaudoti tomis lėšomis, kurios gyventojų pajamų ir kitų mokesčių pavidalu yra sumokamos iki gruodžio pabaigos, bet į savivaldybės sąskaitas pakliūva jau kitų metų sausį.

Įstatymo pakeitimai savivaldybėms sudaro sąlygas panaudoti praėjusiais metais nepanaudotą pajamų dalį trumpalaikiams įsiskolinimams, išskyrus skolinius įsipareigojimus, buvusiems praėjusių metų gruodžio 31 dieną, dengti, o jų nesant, kitoms reikmėms. Tuo atveju, kai trumpalaikiai įsipareigojimai viršys nepanaudotų pajamų dalį, numatomų padengti trumpalaikių įsipareigojimų suma turės būti ne mažesnė nei nepanaudota pajamų dalis.

FM atkreipia dėmesį, kad praėjusiųjų metų nepanaudota pajamų dalis pridedama prie planuojamų metų pajamų tik vertinant savivaldybės biudžeto atitikimą deficito dydį ribojančiai taisyklei. Tai reiškia, kad pajamų ir asignavimų apskaita dėl naujos nuostatos nesikeis.

Kategorija:   Naujienos
Atgal