• Pirmas
  • Naujienos
  • Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime – savivaldos aktualijos
116 1200

Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime – savivaldos aktualijos

2016-05-10 0 973 Views

Savo metiniame pranešime LSA prezidentas Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad savivaldybės turi su visa atsakomybe priimti naujus iššūkius, kuriuos kelia socialinė, ekonominė realybė bei patys gyventojai, ir keisti nusistovėjusias, tačiau nebeefektyvias praktikas.

Tarp svarbiausių LSA darbų 2015 metais R. Malinauskas išskyrė naujoves, kurios suteiks didesnes finansines galimybes atlikti savivaldybių funkcijas. Viena jų – LSA aktyviai siūlant pagaliau nebebus ribojamas savivaldybių biudžetams prognozuojamų savarankiškų pajamų augimas virš 21 procento. Taip suteiks motyvaciją savivaldybėms dar aktyviau skatinti darbo vietų kūrimą, investicijas bei ekonomikos plėtrą savo teritorijose.

113 1200

Taip pat, atsižvelgus į LSA siūlymą, savivaldybėms bus sudarytos sąlygos panaudoti praėjusiais metais nepanaudotą pajamų dalį trumpalaikiams įsiskolinimams dengti arba, jų nesant, kitoms reikmėms. Be to, numatyta papildomai skirti savivaldybėms dotacijas siekiant užtikrinti nuosavą indėlį, kuris būtinas savivaldybėms įgyvendinant projektus iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšų.

Kalbėdamas apie socialinę sritį, R. Malinauskas išskyrė savarankiškas savivaldybių iniciatyvas gerinti rizikos šeimų priežiūrą bei sėkmingai vykdomą joms patikėtą piniginės paramos skyrimą. Jis taip pat apžvelgė LSA veiklą energetikos, žemės ūkio, švietimo, tarptautinių ryšių ir kitose srityse.

094 1200

LSA prezidentas ypatingą dėmesį skyrė regionų politikai.

„Būtina labai aiški nacionalinė regionų plėtros vizija, kurioje valstybės lygiu būtų įvardinta, kokius regionus norime Lietuvoje matyti ir kaip apibrėžiame jų išskirtinumą. Ši strategija turėtų būti darniai susijusi su kitų sričių, pavyzdžiui, turizmo, susisiekimo, investicijų ar verslo plėtros programomis. Tik vykdydami integruotą politiką, apjungiančią įvairias valstybės vystymosi sritis ir grupių interesus, sukursime gyventi bei dirbti patrauklias teritorijas,“ – teigė R. Malinauskas.

Suvažiavimo dalyviai išklausė LSA viceprezidentų Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko bei Elektrėnų mero Kęstučio Vaitukaičio pranešimus.

Savivaldybių atstovai priėmė rezoliuciją, kuria kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę prašydami kuo skubiau spręsti neatlygintinų registrų duomenų ir informacijos teikimo savivaldybėms klausimą. Rezoliucijoje teigiama, kad šalies savivaldybės didžiąją dalį duomenų registrams pateikia pačios, tačiau už naudojimąsi jais yra privestos mokėti. Tai sudaro nemažą dalį savivaldybių finansinių išteklių, nes, įgyvendindamos įstatymais numatytas funkcijas, savivaldybės turi pastoviai naudoti registrų ir informacinių sistemų duomenis.

Suvažiavime paskelbtas LSA revizijos komisijos pranešimas, patvirtintos LSA 2015 metų finansinės, balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos bei 2016 metų finansinė sąmata.

Suvažiavimo dalyviai svarstė ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Adomo Bužinsko pateiktą rezoliuciją dėl nepasitikėjimo LSA prezidentu R. Malinausku. Rezoliucijoje R. Malinauskas raginamas atsistatydinti iš LSA prezidento pareigų, o LSA Taryba po suvažiavimo priimti sprendimą dėl neeilinio asociacijos suvažiavimo sušaukimo.

Prieš balsuojant dėl pasiūlytos rezoliucijos R. Malinauskas pristatė suvažiavimo delegatams savo poziciją dėl jam mestų kaltinimų.

Suvažiavimo dalyviams buvo perskaitytas ir renginyje negalėjusių dalyvauti LSA viceprezidentų Pagėgių mero Virginijaus Komskio bei Panevėžio rajono mero Povilo Žagunio pareiškimas, kuriame jie ragina savivaldybių atstovus balsuoti prieš minėtą rezoliuciją.

Rezoliucijai pritarta nebuvo. 7 delegatai balsavo už, 93 – prieš rezoliuciją, kiti delegatai balsavime nedalyvavo.
LSA narių atstovų suvažiavime dalyvavo 147 delegatai, atstovaujantys visoms 60 Lietuvos savivaldybių, Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Valentinas Bukauskas, kiti Seimo nariai, Ministro Pirmininko patarėjas Antanas Vinkus, ministerijų bei kitų įstaigų atstovai.

058 1200

Pernai dvidešimtmetį minėjusi LSA vienija visas 60 Lietuvos savivaldybių ir atstovauja bendriesiems jų interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose.

 

Daugiau suvažiavimo nuotraukų rasite šioje nuorodoje. Maloniai primename naudojant tiek LSA pranešimus spaudai, tiek nuotraukas, nurodyti šaltinį – LSA.

Kategorija:   Naujienos
Atgal