• Pirmas
  • Naujienos
  • Lietuva surengė tradicinį Šiaurės ir Baltijos šalių delegacijų susitikimą Strasbūre
strasburas bendras 600

Lietuva surengė tradicinį Šiaurės ir Baltijos šalių delegacijų susitikimą Strasbūre

2017-03-31 0 983 Views

Lietuvos delegacija Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese surengė tradicinį Šiaurės ir Baltijos šalių delegacijų susitikimą Strasbūre.

Susitikime, vykusiame kovo 27 dieną, Kongreso sesijos išvakarėse, dalyvavo apie 60 Šiaurės ir Baltijos šalių delegacijų narių, ambasadorių, jaunimo organizacijų atstovų.

Susitikimo metu Europos Tarybos (ET) atstovai pristatė Tarpkultūrinių miestų programą, kuria siekiama skatinti tarpkultūrinę integraciją įvairiose urbanistinėse bendruomenėse. Pasak ET atstovės, migracijos krizė ir pabėgėlių integracijos klausimai yra vieni didžiausių iššūkių, tenkančių miestams bei vietos ir regionų valdžių institucijoms.

Susitikimo metu taip pat aptarta būsima Kongreso darbotvarkė, pristatyti vietos demokratijos tyrimo rezultatai Estijoje.

starsburas GG 600

Kovo 28- 30 dienomis vykusioje 32-osios Kongreso sesijoje, pavadintoje “Decentralizacijos politika sėkmingai migrantų integracijai”, pagrindinis dėmesys buvo skirtas migracijos ir piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese klausimams bei vietos ir regionų demokratijai.

Diskusijose Kongreso nariai akcentavo vietos ir regionų valdžių vaidmens svarbą vykdant migrantų integraciją, ypač – sprendžiant nelydimų migrantų vaikų klausimus. Taip pat kalbėta apie jaunimo savarankiškumą ir įsidarbinimą, žmogaus teises vietos ir regionų lygmeniu, patvirtintos ataskaitos dėl Turkijos merų padėties, dėl savivaldybių vaidmens priimant migrantus, pristatytos rekomendacijos apie vietos ir regionų demokratijos padėtį Suomijoje, Islandijoje, Maltoje ir Estijoje.

Sesijoje taip pat buvo pristatyti Europos vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo stebėsenos rezultatai 47 šalyse. Kalbėdami apie Lietuvą ataskaitos rengėjai išskyrė dvi problemas – tai, kad po apskričių reformos savivaldybėms perdavus funkcijas nebuvo numatytas tinkamas finansavimas, bei neišspręstą Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovavimo tesimuose klausimą.
Europos vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo valstybėse narėse tyrimai Lietuvoje atlikti 2001 ir 2012 m. Remiantis šiais tyrimais, Lietuva laikoma šalimi, neturinčia regioninio lygmens, todėl Lietuvos atstovavimas Kongreso Regionų rūmuose yra apribotas. Lietuvos atstovai dalyvauja Regionų rūmų posėdžiuose, tačiau neturi balso teisės.

Kongreso pavasario sesijoje dalyvavo Lietuvos delegacijos vadovas Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, Birštono merė Nijolė Dirginčienė, Trakų rajono merė Edita Rudelienė bei Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal