• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA Energetikos komitete aptarti daugiabučių valdymo klausimai

LSA Energetikos komitete aptarti daugiabučių valdymo klausimai

2017-12-21 0 1305 Views

Paskutiniame šiais metais LSA Energetikos komiteto posėdyje savivaldybių, Aplinkos ministerijos ir Vyriausybės atstovų apskrityse tarnybų atstovai aptarė daugiabučių namų valdymo klausimus.

Pagrindinis posėdžio klausimas buvo kokių veiksmų turi imtis savivaldybės dėl terminuotam ar neterminuotam laikui paskirtų administratorių, kurių paskyrimas įvyko iki Civilinio kodekso pakeitimų įsigaliojimo (CK 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-2005).

Minėtais Civilinio kodekso pakeitimais savivaldybėms pavesta vykdyti bendrojo naudojimo objektų administratorių atranką, organizuoti butų savininkų sprendimo dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priėmimą, skirti butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktą administratorių pagal Vyriausybės nustatytą tvarką.

Posėdžio metu siekta išsiaiškinti, kokių veiksmų turi imtis savivaldybė dėl administratorių, paskirtų terminuotam ar neterminuotam laikui, dar iki įsigaliojant Civilio kodekso pataisoms. Akcentuota, kad yra labai svarbu, jog būsto valdymo sritį reglamentuojančių teisės aktų rengėjai, įgyvendintojai ir įgyvendinimą kontroliuojančios institucijos vienodai traktuotų teisės aktų įtvirtintas nuostatas.

Taip pat posėdžio metu diskutuota dėl poreikio keisti Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas (reglamentuojančias bendrojo naudojimo žemės sklypo prie daugiabučio namo valdymą, bendrijos pirmininko išrinkimą ir atšaukimą iš pareigų, bendrijos narių nuomonės pareiškimą iš anksto ir dalyvavimą susirinkimuose).

Savivaldybės prižiūrėdamos ir kontroliuodamos butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų veiklą susiduria su įvairiomis minėto įstatymo spragomis, todėl svarstyta kaip galima būtų pakeisti tokį teisinį reglamentavimą.

Posėdžio metu iškeltas ir bendrijų pirmininkų atlyginimo klausimas. Komiteto nariai diskutavo ar nebūtų tikslinga jo atlyginimo dydį susieti su bendrijos dydžiu ir faktiškai atliekamų funkcijų apimtimi.

Aplinkos ministerijos atstovai informavo, kad šiuo metu rengiamas naujas Bendrosios nuosavybės valdymo įstatymo projektas, kuriame bus reglamentuoti ir kai kurie iš aptariamų aspektų. Minėto įstatymo projektas jau kitų metų sausio mėnesį bus pateiktas suinteresuotoms šalims pirminiam derinimui.

Posėdžio pabaigoje susirinkusieji trumpai aptarė savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų renovacijos klausimus. Viešųjų investicijų plėtros agentūros atstovas supažindino posėdžio dalyvius su tokių pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų finansavimo galimybėmis, o Aplinkos ministerijos atstovai informavo apie pilotinių projektų parengimo investicijų apmokėjimą ir tolimesnį šių bei kitų projektų įgyvendinimą.

Kategorija:   Naujienos
Atgal