Pristatyta savivaldybių veikla vandentvarkos srityje

2018-02-08 0 1757 Views

LSA patarėja aplinkos ir energetikos klausimais Agnė Kazlauskienė dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ organizuotame seminare „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“.
Palangoje vykusio seminaro metu buvo pristatyta LSA veikla vandentvarkos srityje.
LSA, atstovaudama savivaldybes valdžios institucijose – LR Seimo Valstybės ir savivaldybių valdymo komitete, Vyriausybėje, Aplinkos ir Finansų ministerijose jau metus laiko sprendžia vieną iš problemų šioje srityje: finansinių korekcijų taikymą už nepasiektus rodiklius, įgyvendinant 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuotus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektus.
Dėl nepasiektų rodiklių savivaldybių įmonėms gresia apie 14,3 mln. eurų finansinės korekcijos, kurios daugeliui jų yra nepakeliama finansinė našta. Nepalanki situacija susidarė dėl įvairių objektyvių veiksnių: didelės gyventojų migracijos, nedarbo ir mažų atlyginimų regionuose, finansinės 2008 metų krizės, teisinio reglamentavimo trūkumo, silpno kontrolės mechanizmo ir kitų.
Pastebima, kad stebėsenos rodiklių nepasiekimą didžiąja dalimi sąlygojo veiksniai, kurių negalėjo įtakoti nei pačios savivaldybės, nei savivaldybių vandentvarkos įmonės. Todėl LSA deda visas pastangas, kad finansinės korekcijos nebūtų pritaikytos.
Taip pat seminaro metu LSA atstovė pristatė ir kitą nemažiau svarbų klausimą – tai LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo derinimas, atstovaujant savivaldybių interesus bei ginant viešąjį interesą.
Minėto įstatymo projekto pakeitimams išanalizuoti bei siekti savivaldybėms palankaus įstatymo projekto nuostatų LSA organizavo vandentvarkos įmonių ir Aplinkos ministerijos atstovų susitikimą.

Kategorija:   Naujienos
Atgal