• Pirmas
  • Naujienos
  • Pristatyta Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodika

Pristatyta Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodika

2020-03-03 0 3688 Views

Savivaldybių specialistai patiekė savo pastabas dėl naujosios Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos.

Ši metodika buvo pristatyta kovo 2 dieną, pirmadienį, Žemės ūkio ministerijoje vykusiame susitikime. Metodika nustato požymius, kuriais vadovaujantis vertinama, ar valstybinės žemės sklypas ar jo dalis atitinka įstatymų nurodytas sąlygas dėl valstybinės žemės nuomos ar pardavimo ne aukciono būdu.

Susitikime dalyvavę savivaldybių atstovai atkreipė dėmesį, kad metodikoje yra nepakankamai aiškiai nustatytos kompetencijos vertinti pastatų tinkamumą naudoti pagal paskirtį, per trumpi terminai išvadoms teikti, taisytinos formuluotės dėl kultūros paveldo teritorijose formuojamų sklypų.

Atsižvelgus į šias savivaldybių pastabas, ministerija kovo 31 dieną ketina surengti apskrito stalo diskusiją, kurioje bus kviečiamos dalyvauti visos savivaldybės.

Susitikime taip pat kalbėta apie problemas, su kuriomis susiduria savivaldybės formuojant sklypus bei poreikį keisti kompensacijų tvarką už servitutus. Diskusijose buvo apžvelgtas ir vandens ūkio paskirties žemės sklypų formavimo siekiant užtikrinti tinkamą hidrotechninių statinių priežiūrą dabartinis reglamentavimas ir galimybės. LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais ir Gediminas Vaičionis pasiūlė ministerijai kitame posėdyje įvertinti du savivaldybių pasiūlymus: dėl vandens ūkio paskirties žemės sklypų formavimo įtraukiant ir hidrotechninius statinius bei dėl žemės nuomos mokesčio vandens ūkio paskirties žemės sklypams pakeitimo, įskaičiuojant ir kaštus, kurie reikalingi prižiūrėti hidrotechninius statinius.

Kategorija:   Naujienos
Atgal