• Pirmas
  • Naujienos
  • Kovoje su COVID-19 – finansavimo užtikrinimas savivaldai

Kovoje su COVID-19 – finansavimo užtikrinimas savivaldai

2020-04-10 0 4213 Views

Dėl COVID-19 plitimo sukeltų ekonominių ir finansinių iššūkių savivaldybėms bus teikiamos trumpalaikės paskolos, o dėl centrinės valdžios sprendimų ekstremalios situacijos suvaldymui patirtos išlaidos bus kompensuojamos.

Savivaldybės taip pat galės turėti didesnes biudžeto išlaidas nei buvo patvirtinta – 30 mln. eurų mažosios savivaldybės ir 10 mln. eurų didžiosios, teigiama Finansų ministerijos pranešime.

Visa tai numatyta Finansų ministerijos parengtame Vyriausybės protokoliniame sprendime ,,Dėl koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių savivaldybių biudžetams“.

„Džiaugiuosi, kad Vyriausybė pritarė šiam Finansų ministerijos pasiūlytam ir savivaldybėms itin svarbiam sprendimui. Dėl ekstremalios situacijos mažėjant savivaldybių biudžetų pajamų surinkimui ir augant jų išlaidoms, šios priemonės leis savivaldybėms užtikrinti būtinas apyvartines lėšas“, – teigia finansų ministras Vilius Šapoka.

Siekiant finansuoti dėl planuotų pajamų nesurinkimo atsiradusį apyvartinių lėšų trūkumą, savivaldybėms iš valstybės biudžeto bus suteikiamos trumpalaikės paskolos. Dėl tokių paskolų savivaldybės jau gali kreiptis į Finansų ministeriją. 2021 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme bus numatytos lėšos šiais metais savivaldybių negautoms pajamoms kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Iš šių lėšų savivaldybės turės galimybę grąžinti minėtas trumpalaikes paskolas.

Vyriausybės protokoliniame sprendime nustatyta, kad savivaldybėms, patyrusioms išlaidų dėl centrinės valdžios sprendimų, susijusių su  ekstremalios situacijos suvaldymu,  įgyvendinimo, iš valstybės biudžeto lėšų bus kompensuojamos patirtos išlaidos.

„Savivaldybėms labai svarbus Vyriausybės įsipareigojimas iš valstybės biudžeto 2021 m. finansuoti savivaldybėms suteiktų trumpalaikių paskolų grąžinimą, nepaverčiant jų ilgalaikėmis skolomis, o šiais metais skirti savivaldybėms kompensacijas už patirtas papildomas išlaidas dėl ekstremalios situacijos suvaldymo,“ – sako Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė.

Taip pat numatyta, kad savivaldybės, vykdydamos tarybų patvirtintus biudžetus, gali turėti didesnes išlaidas nei buvo patvirtinta, t.y., mažosios savivaldybės – iki 1,5 procento savo patvirtintų pajamų, didžiosios – Finansų ministerijos joms nustatytu dydžiu, atitinkamai patikslinant savo patvirtintą biudžetą. Tai leis mažosioms savivaldybėms padidinti vietos valdžios išlaidas 30 mln. eurų daugiau nei buvo planuota, didžiosioms – 10 mln. eurų.

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal