• Pirmas
  • Naujienos
  • Apie investicijas regionuose ir turizmą – susitikime su Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Apie investicijas regionuose ir turizmą – susitikime su Ekonomikos ir inovacijų ministerija

2021-02-11 0 4555 Views

Investicijų pritraukimas į regionus, turizmo sektoriaus iššūkiai bei savivaldybių įmonių teisė gauti valstybės pagalbos priemones pandemijos metu – šias temas Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovai vasario 11 dieną, ketvirtadienį, aptarė su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministrais Jovita Neliupšiene ir Vincu Jurgučiu.

LSA viceprezidentas, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas viceministrams pristatė investicijų pritraukimo savivaldybėse ir verslo aplinkos gerinimo klausimus. Pasak jo, nors savivaldybės teisiškai nėra atsakingos už investicijų plėtrą, jų pritraukimas į regionus turi didelės įtakos čia gyvenančių žmonių gyvenimo kokybei, darbo vietų atsiradimui, socialinių ir ekonominių netolygumų mažinimui. Todėl savivaldybėms ypatingai svarbu gauti mokestines paskatas bei turėti finansines priemones, nukreiptas į inžinerinės infrastruktūros sukūrimą, sklypų vystymą, aplinkosaugines sistemas – viską, kas užtikrintų visapusišką infrastruktūros išvystymą ir paruoštą teritoriją investuotojų pritraukimui.

V. Mitrofanovas taip pat apgailestavo, kad šiais metais savivaldybės nebegalės pasinaudoti svarbia verslo plėtros skatinimo priemone, pagal kurią, pagerinus darbo užmokesčio fondo augimą savivaldybės teritorijoje, praėjusiais metas buvo padidinta savivaldybių biudžetams tenkanti gyventojų pajamų mokesčio dalis.

Viceministrė J. Neliupšienė pažymėjo, kad galimybių pritraukti investicijas regionuose  yra įvairių, galima pasinaudoti skirtingais finansavimo šaltiniais. Viceministrė užsiminė ir apie įteisintą galimybę vykdant didelio masto investicinį projektą savivaldybei skirti iki 5 procentų jos vertės dotaciją. Ji taip pat pakvietė savivaldybes aktyviai dalyvauti kartu su kitomis ministerijomis nustatant Laisvųjų ekonominių zonų infrastruktūros gerinimo prioritetus bei išreiškė viltį, kad šiai Vyriausybei pavyks įgyvendinti teisės disponuoti valstybine žeme perdavimo savivaldybėms klausimą, kuris paskatintų investicijų plėtrą regionuose.

Aptariant Teisingos pertvarkos fondo veiklą,  J. Neliupšienė pažymėjo, kad fonde numatytos ir „minkštosios“ priemonės, kadangi siekiant įgyvendinti šio fondo tikslus dėl pramonės įmonių nulinės taršos dėmesys turės būti skiriamas ir socialinėms pasekmėms, tokioms kaip, pavyzdžiui, darbuotojų persikvalifikavimas.

Apie nuo pandemijos ypač nukentėjusio turizmo sektoriaus problemas kalbėję Birštono merė Nijolė Dirginčienė ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas ypatingai akcentavo nepakankamą šio sektoriaus potencialo išnaudojimą Lietuvoje. Pasak jų, turint galvoje, kad šis sektorius susidurs su bene didžiausiais atsigavimo iššūkiais, jam yra ypatingai svarbi Vyriausybės pagalba, ateinančio ES finansinio laikotarpio bei Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių (angl. Resilience and Recovery Fund (RRF)) teikiamos galimybės bei ilgalaikė valstybės strategija.

Viceministro V. Jurgučio teigimu, ministerija planuoja parengti ilgalaikio šios srities planavimo dokumentą, atsižvelgiant ne tik į prieš pandemiją buvusį, bet ir dabartinį sudėtingą kontekstą.

Susitikime LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius iškėlė klausimą ir dėl savivaldybių valdomų įmonių, ypač  veikiančių vietinio susiekimo sektoriuje. Pasak M. Sinevičiaus, šios įmonės, nors ir teikia tokias pat keleivių vežimo paslaugas kaip ir privatūs vežėjai ir dėl pandemijos turi didelių nuostolių, negali pasinaudoti valstybės parama. V. Jurgučio teigimu, šį faktą ministerija žino, tačiau negalėjo pažadėti, kad ji bus išspręsta ir kitą savaitę, kai ketinama tvirtinti paramos labiausiai nuo pandemijos nuketėjusioms verslo įmonėms koncepciją.

Susitikime LSA direktorė Roma Žakaitienė taip pat užsiminė apie savivaldybėms svarbią galimybę skaitmenizuoti viešąsias paslaugas pasinaudojus jau minėta RRF priemone. Viceministrei J. Neliupšienei pasiūlius misterijos ir merų susitikimus rengti reguliariai, viešųjų paslaugų skaitmeninimo ir atvirų duomenų klausimą tikimasi aptarti artimiausiose diskusijose.

Tai buvo trečiasis pokalbis iš LSA inicijuoto susitikimų su šalies ministrais ciklo, skirto aktualiausiems klausimams finansų, švietimo, aplinkos, ekonomikos, energetikos, socialinės ir sveikatos, žemės ūkio, kultūros, susisiekimo ir vidaus reikalų srityse.

Kategorija:   Naujienos
Atgal