• Pirmas
  • Naujienos
  • RK sesijoje – diskusijos dėl socialinės politikos, Europos ateities

RK sesijoje – diskusijos dėl socialinės politikos, Europos ateities

2021-05-07 0 4623 Views

Šių metų gegužės 5-7 dienomis vykusioje Europos Sąjungos (ES) Regionų komiteto (RK) plenarinėje sesijoje vietos lyderiai aptarė ES socialinę politiką bei diskutavo Europos ateities klausimais, pagrindinį akcentą skirdami piliečių priartinimui prie ES.

Plenarinę sesiją pradėjo Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa pristatydamas Portugalijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus bei Porto mieste vyksiantį socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą. Vietos ir regionų valdžių atstovai pabrėžė, kad siekiant Europos socialinio ramščio tikslų visos valdžios institucijos turėtų dirbti kartu.

Bendras darbas ir sanglaudos principo laikymasis užtikrintų efektyvų atsigavimą po COVID –19 visoje Europoje – tokia mintis išsakyta RK narių ir A.Costa diskusijose.  RK nariai, atstovaujantys Europos miestams ir regionams, apgailestavo, kad Porto deklaracijoje regionų ir vietos valdžia nebuvo paminėta ir paprašė pirmininkaujančios Portugalijos skatinti visapusišką vietos ir regionų valdžių institucijų dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant nacionalinius atkūrimo planus.

Šį prašymą RK nariai išsakė ir Europos Parlamento pirmininkui Davidui Sassoliui, kuris svečio teisėmis dalyvavo sesijoje. Su D.Sasoli taip pat aptarta netrukus prasidėsianti konferencija apie Europos ateitį bei  savivaldybių ir regionų galimybės pristatyti konferenciją už ES institucijų ribų. „Europos vertybes paversti kiekvieno regiono, miesto ar kaimo dalimi, stiprinti Europos demokratiją bei įtraukti vietos ir regionų valdžias į nacionalinių atkūrimo planų įgyvendinimą turėtų būti esminis ES institucijų tikslas. Regionai, miestai ir kaimai vaidins svarbų vaidmenį kuriant ekonomikos augimą ir darbo vietas bei padės sugrąžinti žmonių pasitikėjimą ES,“- teigė EP pirmininkas

Sesijoje taip pat diskutuota lygybės klausimais. Helen Dalli, Europos Komisijos narė, atsakinga už vidaus lygybę, pristatė EK pastangas sukurti „Lygybės sąjungą“, kurią įgyvendinant lygybės politikos priemonėmis būtų siekiama užkirsti kelią stereotipams ir diskriminacijai dėl rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Pasak RK narių, komitetas teigiamai vertina šiuos  EK siekius ir akcentuoja, kad vietos ir regionų valdžios atstovų veiksmai, kuriais skatinama lygybė vietos ir regionų lygmeniu, privalo būti tokių strategijų pagrindas.

Sesijoje diskutuota ir  sveikatos klausimais. RK nariai išsakė poziciją, kad reikėtų padidinti vakcinų gamybą Europoje ir paspartinti vakcinavimo kampaniją. Vietos ir regionų valdžios atstovai taip pat pritarė didesniam ES Sąjungos vaidmeniui sveikatos srityje ir ES planams užtikrinti svarbiausių vaistų ir įrangos tiekimo stabilumą ir saugumą. Plenarinėje sesijoje priimtose rekomendacijose RK atkreipė dėmesį, kad ES planų atlaikyti sveikatos krizę silpnoji vieta – nepakankamas dėmesys vietos ir regionų valdžios institucijoms, kurios yra dviejų trečdalių ES šalių sveikatos sistemų kertinis akmuo.

Paskutiniąją sesijos dieną aptartas turizmo, viešbučių ir restoranų sektoriaus atsigavimas. Šis sektorius buvau labiausiai paveiktas COVID-19 pandemijos ir patyrė didelius nuostolius, ypač neigiamas poveikis juntamas dėl sumažėjusių vietos mokestinių pajamų, dėl ko daugelis vietos verslininkų turėjo nutraukti savo veiklą. ES duomenimis, dėl pandemijos skaičiuojamas 60–90 proc. mažesnis turizmo užsakymų skaičius, palyginti su panašiais laikotarpiais ankstesniais metais, apskaičiuota, kad bus prarasta 6 mln. darbo vietų, numatomi dideli pajamų praradimai (85 proc. viešbučiams ir restoranams, 85 proc. kelionių organizatoriams, 85 proc. tolimojo susisiekimo geležinkeliams, 90 proc. kruizų organizatoriams ir oro bendrovėms), neaiškios ir atsigavimo perspektyvos – grįžti į 2019 m. lygį tikimasi ne anksčiau kaip 2023 m.  RK primininkas A.Tzitzikostas akcentavo, kad turime dėti visas pastangas saugiai ir kaip galima greičiau atgaivinti šį sektorių, ypač svarbų daugelio ES šalių ekonomikai ir sukuriantį tūkstančius darbo vietų.

Sesiją pabaigė buvusio Europos Vadovų tarybos pirmininko ir šiuo metu RK aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pirmininko  Herman Van Rompuy ir RK narių diskusija apie Europos ateities konferenciją. Joje akcentuota, jog Europos piliečiai turi žinoti, kad jų išrinktų vietos ir regionų valdžių vaidmuo yra svarbus.

„Mes, miestai ir regionai, esame tie, kurie galime priartinti Europą prie piliečių,“ – teigė RK pirmininkas.

Diskusijoje pasisakę RK nariai taip pat pabrėžė miestų ir regionų svarbą įgyvendinant ES politiką vietose, įtraukiant piliečius į sprendimų priėmimą, skatinant skaitmenizaciją ir panašiai. Pasak RK narių, ES turi tapti atspari krizėms ir kitoms negandoms.

Nuotolinėje sesijoje  priimta 11 nuomonių projektų ir 2 rezoliucijos.

Kategorija:   Naujienos
Atgal