abramavicius-600

Lietuvos atstovas siūlo sprendimų rinkinį senėjančios Europos problemoms

2012-05-10 0 652 Views

Dalį atsakymų į šiuos klausimus galima surasti gegužės 4 d. Briuselyje Regionų komiteto (RK) patvirtintoje nuomonėje, kurią parengė RK Ekonominės ir socialinės politikos komisijos (ECOS) pirmininkas, Zarasų r. meras Arnoldas Abramavičius.

Parengti tokį dokumentą Regionų komiteto paprašė šį pusmetį Europos Sąjungai pirmininkaujanti Danijos Vyriausybė. Ilgaamžių žmonių orumu susirūpinę danai supranta, jog Europos gyventojų senėjimo problema turės milžinišką poveikį būtent savivaldybių vykdomai politikai, kadangi jos atsakingos už daugelio vyresnio amžiaus žmonėms reikalingų paslaugų teikimą. O Regionų komitetas yra institucija, ES lygmenyje atstovaujanti regionų ir vietos lygmeniui. 2012–ieji taip pat paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo bei kartų solidarumo metais.

Zarasų rajono, kuriame vyresnio amžiaus asmenys jau dabar sudaro beveik trečdalį gyventojų, merui įrodinėti šio klausimo aktualumo nereikia. „Senėjimas yra Europos iššūkis, kuriam privalo būti rasti nauji sprendimai, ypač – vietos ir regionų lygiu, kur teikiamos socialinės paslaugos ir kur šios problemos poveikis juntamas labiausiai“, – pristatydamas savo darbą RK nariams teigė A. Abramavičius.

Tad kokius atsakus Zarasų r. meras (o po nuomonės priėmimo – ir visi 344 RK sudarantys Europos regionų ir miestų vadovai) siūlo Europos Sąjungai?

–    Visų pirma, nuomonėje siūloma visiems „iš esmės permąstyti“ visuomenės elgseną ir „padaryti viską, kad kiekvienas, jaunas ir senas, aktyviai veiktų darbo rinkoje bei savo bendruomenėje ir kuo ilgiau gyventų savarankiškai“.

–    Siūloma vystyti kai kuriose šalyse jau sėkmingai vykdomą vyresnio amžiaus žmonių ekonomikos (angl. silver economy) koncepciją, kurios tikslas yra plėtoti produktų ir paslaugų, skirtų sveikatos ir priežiūros poreikių turinčių, riboto judrumo vyresnių žmonių amžiaus grupei, pasiūlą.

–    Taip pat siūloma, kad Europos Komisija inicijuotų į „Merų paktą“ panašią iniciatyvą – specialų konventą, kuris suburtų naujoves skatinančias vietos ir regionų valdžios institucijas  iš skirtingų regionų kartu spręsti demografinių pokyčių klausimus.

–    Be kitą ko, kviečiama skatinti sąmoningumą tiek plačiosios visuomenės, tiek specialistų – inžinierių, architektų, statybininkų, miestų planuotojų, kad planuodami ir kurdami, jie galvotų apie prieigą senyvo ir riboto judrumo problemų turintiems asmenims.

Tie, kurie susidomės šiuo RK dokumentu, jame ras ir keletą įkvėpiančių pavyzdžių. Vienas jų – iš Danijos. Fredericia savivaldybė, norėdama sukurti tampresnius savitarpio pagalbos ryšius tarp vyresnio amžiaus žmonių, pasitelkė pagalbon socialinius tinklus bei kitas modernias technologijas. Danai taiko modelį, pagrįstą kitokiu požiūriu į vyresnio amžiaus žmones: jie suvokiami ne kaip „bejėgiai pacientai“, o kaip „išteklių turintys piliečiai“.

Apskritai, ši nuomonė Regionų komitete sutikta labai palankiai – anot A.Abramavičiaus kolegės, RK narės iš Švedijos C.Segersten-Larson, „tai labai svarbus pranešimas labai svarbia tema, kuri neabejotinai liečia mus visus“…

Visą RK nuomonės“ Vyresnių žmonių aktyvumas: inovacijos, pažangi sveikatos apsauga, geresnė gyvenimo kokybė“ tektą rasite RK puslapyje www.cor.europa.eu

Karolina Štelmokaitė
LSA atstovė Briuselyje
Lietuvos nacionalinės delegacijos Regionų komitete koordinatorė

Atgal